BASINDAN YAZILAR
Ücretsiz İzne Ayrılanlarla 15/3/2020 Sonrası İşten Ayrılanların Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları / Hadi Eyce - MuhasebeTR

Ücretsiz İzne Ayrılanlarla 15/3/2020 Sonrası İşten Ayrılanların Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları / Hadi Eyce

39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar SGK tarafından açıklandı. Buna göre;

1-  4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında yapılacak 39,24 TL tutarındaki nakdi ücret desteği:

a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçileri,

b) 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçileri,

kapsamaktadır.  

2- Kapsama giren işçilerin nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, işverenlerce,  

                                        https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi

üzerinden İşveren / Covid 19 Ücretsiz İzin İşlemleri sekmeleri takip edilerek internet adresinden ve ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar yapılacaktır.Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir.

Pandemiye (salgına) dayalı ücretsiz izin süresini ayırt edebilmek için 2020/Nisan ayında verilen ücretsiz izinleri ikiye ayırmak gerekecektir.

Bilindiği gibi,Nisan ayında nakdi ücret desteği 17 Nisandan itibaren başlamaktadır. Bu nedenle 01.04.2020 ile 16.04.2020 tarihleri arasındaki ücretsiz izni işçinin yazılı talebini de içerecek şekilde düzenlemek gerekecektir. 17 Nisandan itibaren ise işveren tek taraflı olarak işçiye ücretsiz izin verebilecektir. Nakdi ücret desteğine dayalı ücretsiz izinle ilgili SGK eksik gün kodu 28 olmakla birlikte, Nisan ayında nakdi desteğe dayalı ücretsiz iznin dışında ayrıca bir ücretsiz izin süresi de olabildiğinden, bu gibi durumlarda e-bildirgede Kurumca tahsis edilen 29 eksik gün kodunun verilmesi gerekmektedir.

 

7244 sayılı Kanun 17.04.2020 tarihinden itibaren ücretsiz izin desteğine imkan tanıdığından, bu tarihten önce çalışanın ücretsiz izinli olması halinde dahi en fazla ücret desteği istenecek gün sayısı Nisan ayında 14 gün olabilir.

(Ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıranlar ise bu durum değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar aynı eksik gün koduyla SGK’ya bildirecektir)

3- Ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemlerinin, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. (Ancak bu şekilde uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılabilecektir)

 4- Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde  bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin, ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar“28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler tarafından ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekmektedir.  

Ayrıca 17/4/2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmasına rağmen, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün nedeni yerine yanlışlıkla başka bir koddan bildirim yapanların, eksik gün kodunun değiştirilmesi için SGK’nın ilgili il müdürlüğüne başvurmaları gerekecektir.

5- İşveren, Nakdi Ücret Desteğinin uygulama süresi kapsamında, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin TC Kimlik Numarasını, işçinin IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini SGK başvuru ekranı üzerinden bildirecektir.

6- 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek kalmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecektir.

7- 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilecektir.

Hak kazanma koşulları:

1- İşçilerin ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanabilmeleri için; ücretsiz izne ayrılmış olmaları, Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamaları,  yaşlılık aylığı almamaları, SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmaları ve işverenleri tarafından gerekli bildirimlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

2- Daha önce kısa çalışma başvurusunda bulunulduğu halde gerekli prim ödeme şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların, işverenleri tarafından ilgili dönem için https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi uygulaması üzerinden başvurulması veeksik gün gerekçelerinin 28- Pandemi ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanmaları mümkün olabilecektir.

3- 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, iş akdinin feshinin 4447/51. maddede yer alan haller nedeniyle sona ermesi ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, fesih yapılamayacak süreyi (17/7/2017) geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaktır.

4- Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanacaktır.

Ödeme süresi ve ödeme tutarına gelince;

1- Nakdi ücret desteğinin süresi, ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/7/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreleri kapsayabilecektir. (Cumhurbaşkanının bu süreyi uzatma yetkisi bulunmaktadır)

2- 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğinin süresi, 17/4/2020- 17/7/2020 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreleri kapsayacaktır.

3- Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısının çarpımı sonucu elde edilen tutar kadar olacaktır. (Hesaplanan ödeme tutarından damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır)

4-  Nakdi ücret desteği bir ay içerisinde en çok 30 gün için hesaplanarak ilgili işçiye ödenecektir.

5- Birden fazla işyerinde çalışırken, bu işyerlerinden ücretsiz izne ayrılanlar adına işverenler tarafından bildirilen prim ödeme gün sayıları toplanacak ve bu kişiler adına 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar nakdi ücret desteği ödenecektir. (İlgili ayda toplamda 30 gün ve üzeri prim bildirimi yapılması durumunda, bu kişiler nakdi ücret desteğine hak kazanamayacaktır)

6- Nakdi ücret desteğinden yararlananlar GSS (genel sağlık) sigortalısı sayılacak ve bu primleri İŞ-KUR tarafından SGK’ya aktarılacaktır.

Yaptırımlar;

1- Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

2- Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilecektir.

3- Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

(Kaynak: Gülbenk Müşavirlik | 25.04.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM