BASINDAN YAZILAR
Emekli Olunacak Yaşın Tespiti / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Emekli Olunacak Yaşın Tespiti / Ali Şerbetçi

23.08.1988 doğumluyum. İlk kez 15.01.2009 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Bazı ailevi nedenlerden dolayı 2000 yılında mahkeme kararı ile yaşım 3 yaş büyütüldü ve nüfus kayıtlarında görünen doğum tarihim 23.08.1985 oldu. Bu durumda emeklilik için yaşım hesaplanırken hangi doğum tarihimin esas alınacağını öğrenmek istiyorum. Gerçek yaşım mı, yoksa büyütülmüş yaşım mı geçerli olacak? Z. KARA
Emeklilik için gerekli koşulları yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı olarak özetlersek, yaşlılık sigortasından aylık bağlanması için 5510 sayılı Kanun'da yer alan şartlardan birinin de belli bir yaşı doldurmak olduğu açıktır. Anılan kanun, sonradan yapılacak yaş düzeltmelerinde sigorta kolları için yaşın hesabında esas alınacak doğum tarihlerini farklı farklı düzenlemiştir. Buna göre;
 İş kazasıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim veya sağlık kurulu raporu ile ilk defa tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri,
 Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi oldukları tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri,
 Ölüm sigortasında hak sahibi çocukların yaş hesabında, sigortalının kanuna veya mülga kanunlar kapsamında ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının çalışmaya başlamasından sonra doğan çocukların ise nüfus kütüğüne ilk yazılan doğum tarihleri esas alınır.
 Sigortalıların, iş kazası geçirdiği, meslek hastalığının tespit edildiği veya ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonra kesinleşen mahkeme kararlarındaki yaş değişiklikleri aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınmaz ve sigortalıların aylık bağlama işlemlerinde yaş şartının yerine gelip gelmediği tahsis talep tarihlerinden doğum tarihleri çıkarılmak suretiyle tespit edilir.
Bu açıklamalara göre; ilk kez 15.01.2009 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladığınız ve yaşınızın 2000 yılında düzeltildiği ve dolayısıyla yaş değişikliğinin ilk kez sigortalı çalışmaya başladığınız tarihten önce gerçekleştiği dikkate alınarak, emekli olurken 15.01.2009 tarihinde nüfus kayıtlarınızda hangi tarih doğum tarihi olarak görünüyorsa, o tarih esas alınacaktır ki bu durumda emeklilik aşamasında 23.08.1985 tarihinin doğum tarihi olarak esas alınacağını söyleyebiliriz..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 22.04.2020)

GÜNDEM