BASINDAN YAZILAR
Korona Önlemleri Konusunda Yeni Kanun Teklifinde Neler Var? / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

Korona Önlemleri Konusunda Yeni Kanun Teklifinde Neler Var? / Osman Arıoğlu

Tüm dünyayı etkileyen ve neredeyse dünyanın hayat tarzını yeniden şekillendiren koronalı günlerde oluşan ekonomik tahribatı azaltmak anlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yeni kanun teklifi verildi. Elbette bu teklifin yasalaşma aşamasında bazı ilave veya değişiklikler de olabilecektir. Onları da teklif yasalaştığında tekrar gündeme getirmeye gayret edeceğiz. Bu yazıda teklifte yer alan ve daha ziyade işletmeleri ilgilendiren tedbirlere ana hatlarıyla değinmeye çalışacağız.

* Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımlarının alınmaması,

* Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 11 Mart 2020’den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,

* Aynı şekilde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de 11 Mart 2020’den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle bölge dışında da yürütülebilmesine,

Her iki sürede, Sanayi ve Teknoloji Bakanınca ilaveten 3 aya kadar uzatılabilecek.

* Sermaye şirketlerinde, geçmiş yıllar kârları da dahil 30 Eylül 2020 tarihine kadar dağıtılabilecek kâr tutarının, 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25'i ile sınırlandırılması ve genel kurulca yönetim kuruluna avans kâr dağıtımı yetkisi verilmemesi,

* Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait satış, kira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, hasılat payı ve benzeri bedeller ile ecrimisil borçların 3 ay süreyle ertelenmesi konusunda ilgili bakanlıklara yetki verilmektedir.

* TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yapılandırılması,

* Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre düzenlenen yıllık aidatın 2020 yılında ödenmemesi,

* Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup henüz realize edilmeyen ve 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması,

* Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle, seyahat acentesi belgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almak kaydıyla işletme belgesi acente unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilmesi gibi öneriler yer almaktadır.

Bu önerileri satır başları ile dile getirmiş olduk. Teklifin kısa sürede yasalaşacağını bekleyebiliriz. Burada bizim tekrar altını çizmek istediğimiz konu, Türk Ticaret Kanunu’na bir geçici madde eklenmesi suretiyle 2020 yılı eylül ayına kadar uygulanmak üzere şirketlerin kâr dağıtımına da sınırlama getirilmesidir.

Teklife göre,genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenmesi önerilmektedir. Geçtiğimiz olağanüstü dönem dikkate alındığında böyle bir düzenlemede çok yadırganmaması gerekir.

(Kaynak: İto Haber | 20.04.2020)

GÜNDEM