BASINDAN YAZILAR
Alo!.. Benim Sosyal Yardımım Ne Oldu?.. / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Alo!.. Benim Sosyal Yardımım Ne Oldu?.. / İsa Karakaş

Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin azaltılması için alınan en önemli tedbir hiç kuşkusuz evde kalmaktır. Bu çağrıya uyup evde kalan ancak yeterli geliri olmayan ya da işini yapma imkânı kalmayan çok sayıda vatandaşımız bu zorlu günleri atlatmak için sosyal yardımları âdeta can simidi olarak görmektedir.

Hâl böyle olunca çok sayıda okurumuz sosyal yardımlar konusunda bilgi edinme, başvuru, şikâyet, itiraz ya da yapılan müracaatın akıbetine ilişkin çok sayıda sorular yöneltmektedir.

ALO 144 hattı ile sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 144 Sosyal Yardım Hattı aracılığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen 1000 TL’lik nakit desteği, gıda-erzak yardımı, şartlı eğitim ve sağlık yardımları, kömür yardımı, engelli aylığı, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımlar, barınma yardımı, doğum yardımı vb. yardımlar ile diğer destekleri hakkında her türlü bilgiye ulaşma, talep, öneri, itiraz ve şikâyetlerinizi yapabilirsiniz.

Başvurular üzerine veri tabanı incelenerek arayan kişiye başvurusunun durumu hakkında bilgi verilmekte, müracaat eden kişi resmî ikametgâhının bulunduğu ilgili İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yönlendirilmektedir.  

Alo 144 Sosyal Yardım Hattına yurt içinden yapılan aramalar  tamamen ücretsiz olup hafta sonu ve resmî tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi 08.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Alo 144 Hattı’na ücretsiz mesaj (SMS) de göndermek mümkündür.

İşitme ve konuşma engelli olanlar  0 549 441 2 144 hattını arayarak işaret dili bilen Alo 144 personeline taleplerini iletebilmektedir.

Miktarı artırılan sosyal yardımlar

Sosyal güvencesi olmayan, muhtaç durumda bulunan resmî nikâhlı eşini kaybetmiş kadınlara muhtaçlıkları ve şartları sağlama durumları devam ettiği süre içerisinde aylık 275 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 550 TL düzenli nakdî yardım verilmektedir. Bu yardımların miktarı aylık 275 TL’den 325 TL’ye yükseltildi.

Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla verilen şartlı sağlık yardımı gebelik yardımları kapsamında doğumun hastanede yapılması hâlinde bir kereye mahsus 75 TL tutarında sosyal yardım yapılmaktadır. Bu yardımın miktarı da 75 TL’den 100 TL’ye yükseltildi.

"İsa Bey, geçen hafta ikiz kızımız doğdu. Ancak uzun süredir işsizim. Çok zor durumda kaldım. Bize göre devlet yardımı var mı?" Mehmet K.

Mehmet Bey, çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerdeki 0-24 ay arası çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için bir yardım programı bulunmaktadır.

Bu yardımdan faydalanmak için ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfına  başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması hâlinde çocuk başına 150 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeler iki ayda bir PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

        ***

"İsa Ağabey, 62 yaşında yatalak durumda olan annem için nasıl yardım alabiliriz?" Ayça Kamışlı

Ayça Hanım, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, evde bakım yardımı yapılmaktadır. Bunun için Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” ibaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Bunun için annenizin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

        ***

"İsa Bey, iş yerimiz korona nedeniyle geçici olarak kapandı. Müdürümüz İş-Kur’un bize kısa çalışma parası vereceğini söyledi. Benim maaşım 8500 TL’dir. Bana aylık ne verilir?" Serkan Umurca

Serkan Bey, kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %50’sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması hâlinde yapılan ödemeler her hâlükârda üst sınır olan 4.380,99 TL'yi aşamamaktadır.  Vermiş olduğunuz bilgilere göre size en fazla 4.380.99 TL aylık ödeme yapılabilir.

        ***

“Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öldürür…” Hazreti Ali

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 20.04.2020)

GÜNDEM