BASINDAN YAZILAR
Çalışanlara Da Çalışmayanlara Da Müjde! / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Çalışanlara Da Çalışmayanlara Da Müjde! / İsa Karakaş

Geçtiğimiz ay kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen ve 52 maddeden oluşan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmişti. Bu kanunda başta emekliler olmak üzere tüm çalışan ve işverenlere getirilen düzenlemeleri önceki yazılarımızda detaylı olarak okuyucularımızla paylaşmıştık.

Bahse konu "Torba Yasa" ile işçiler için aranan şartlar kolaylaştırılarak daha fazla işçinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanmıştı. Ancak çok sayıda çalışan ya da işsiz kalan okurlarımızdan gerekli şartları tutmadığı için ya işten çıkarılacak ya da ücretsiz izinli olarak tenceresi kaynamadan eve çaresiz gönderilenler ile ilgili düzenlemeler yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu buradan gündeme getirmiştik.

Hemen buradan değerli okurlarımıza gündeme getirmiş olduğumuz konular dâhil birçok yeni düzenlemenin hazırlanmakta olan yeni bir “torba kanun” taslağında yer verildiği müjdesini paylaşalım…

İşçilere geçici istihdam güvencesi

Hükûmet, COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla sosyal ve ekonomik hayata ilişkin yeni birtakım tedbirler almak için 62 maddeden oluşan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adı altında yeni bir Torba Kanun taslağı hazırladı. Söz konusu yeni Torba Yasa, özellikle çalışanlara geçici istihdam güvencesi sağlaması ile ön plana çıkmaktadır.

Buna göre Torba Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte işverenler koronavirüs ya da başka bir bahane ile keyfî olarak üç ay süreyle işçileri işten çıkaramayacaktır. Bunun bir tek istisnası bulunmaktadır. O da İş Kanununda belirtilen işçinin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri” davranışlardır.

İşverenlere getirilen işçi çıkarma yasağı, işçinin ücretsiz izne ayırılmasını engellememektedir. İşçi çıkarma yasağı COVID-19 salgını ile mücadele süresince sınırlı olmak üzere 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili bulunmaktadır.

Ücretsiz izne ayrılanlara her gün ücret verilecek

15/3/2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılanlara yukarıda açıkladığımız işten çıkarma yasağı süresince İşsizlik Sigortası Fonundan her gün için 39,24 Türk lirası nakdî ücret desteği verilecektir. Mevcut taslağa göre belirtilen tarihten önce ücretsiz izne ayrılmış olanlar bu destekten faydalanamayacaktır.

Bu desteğin istismar edilmesi hâlinde işverenlere ağır cezalar uygulanacaktır. Buna göre ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti hâlinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirlenen idari para cezaları 4 katı olarak uygulanacaktır.

“Kısa çalışma”dan faydalanamayan işçilere ücret desteği

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve son 120 gün hizmet akdine tabi olarak çalışması gerekmekte idi. Hükûmet önceki "Torba Yasa" ile işçiler için aranan şartlardan 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak yerine 450 güne; son 120 gün hizmet akdine tabi olarak aralıksız çalışmak şartını da 60 güne indirerek daha fazla işçinin kapsama girmesini sağladı. Ancak bu şartları sağlayamayan çok sayıda işçi belirtilen ödenekten mahrum kaldı. Yeni Torba Yasa ile bu işçilere de her gün için 39,24, aylık 1.177 Türk lirası nakdî ücret desteği verilecektir.

İşsizlik ödeneği alamayanlara destek

Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden işçiler;

İş sözleşmesinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine şahsen veya elektronik ortamda başvuranlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Bu şartlarda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Ancak belirtilen şartları yerine getirmeden işsiz kalanlara da Yeni Torba Yasa ile her gün için 39,24, aylık 1.177 Türk lirası nakdî ücret desteği verilecektir.

Sosyal Güvenlik TV

Emekli, çalışan, işsiz, işveren, engelli, malul ve diğer tüm okurlarımız sosyal güvenlik uygulamalarını İsa Karakaş Sosyal Güvenlik TV’den videolarımızı ücretsiz-şartsız izleyebilirsiniz.

               ***

“Kötü havalarda insan dosta aç olur. Bir araya gelse dost dosta ilaç olur. Bahçede tek gül bir şeye benzemez. Öbek öbek olduğunda bahara taç olur.” Hazreti Mevlâna

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 11.04.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM