BASINDAN YAZILAR
10 Soruda Kısa Çalışma / Resul Kurt - MuhasebeTR

10 Soruda Kısa Çalışma / Resul Kurt

Bir süredir bu köşeden de yazıyoruz, hem yüzbinlerce işçiyi ve ailelerini, hem de yüzbinlerce işvereni ilgilendiren kısa çalışmadan bahsediyorum.

Kısa çalışma geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmuş olması anlamına geliyor. Bugün bizde en fazla merak edilen konuları okurlarımız için cevaplayarak bu sürece katkıda bulunalım istedik:

BAŞVURU E-POSTA İLE YAPILACAK

İşverenler kısa çalışma başvurusunu, ilgili başvuru formuyla yapacak ve eki isim listesini e-posta ile ilgili İŞKUR birimine elektronik posta ile kuruma gidilmeden yapılacak. Her bir SGK numarası için ayrı ayrı başvuru gerekiyor. Başvuru formunun imza sirkülerinde yer alan yetkili bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. Covid-19’un işletmeye olan etkisini göstermesi bakımından Şirket Yönetim Kurulu kararı alınması ve ayrıca sipariş erteleme veya iptaline ilişkin belgelerin taranarak e-postaya eklenmesi uygundur.

Yönetim Kurulu kararında "İşyerinde covid-19 ile mücadele ve sağlık tedbirleri kapsamında faaliyetin durdurulduğunun/azaltıldığının" belirtilmesi uygun olacaktır.

SGK VE VERGİ BORCU OLAN BAŞVURABİLECEK Mİ?

İşverenin SGK ve Vergi borcu olması kısa çalışma başvurusunu etkilemeyecektir. SGK ve Vergi borcu olan işyerleri de kısa çalışmadan yararlanabilir.

TEFTİŞ OLACAK MI?

Kısa çalışmadan faydalanmak isteyen tüm işyerleri için İş Müfettişleri tarafından uygunluk incelemesi yapılması gerekecek. Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

KISA ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİ ONAYI ŞART MI?

Kısa çalışma nedeniyle işçinin onayının alınmasına gerek yoktur. Kısa çalışma nedeniyle ortaya çıkacak eksik gün nedeni SGK’ya 18- Kısa Çalışma Ödeneği olarak bildirilir.

İŞÇİNİN KAÇ GÜN PRİM ÖDEMESİ LAZIM?

Kısa çalışmadan işçinin faydalanması için gereken 600 gün prim ödeme şartı 450 güne, 120 gün hizmet akdinin devam şartı ise 60 güne indirilmiştir. Bu şartların taşınıp taşınmadığı İŞKUR tarafından SGK sistemi üzerinden tespit edilecektir.

SONRADAN VAZGEÇİLEBİLİR Mİ?

Kısa çalışmaya başvurulduktan sonra hiç yararlanılmayacaksa iptal dilekçesi verilmesi ve kısa çalışmanın sonlandırılması doğru olacaktır. İlk başvurudan sonra üç aylık süreden kalan süre için şartları varsa tekrar başvurulabilir.

Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine yönelik talepler, yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Kısa çalışma ödeneği, her ayın sonunda aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından SGK’na bildirildikten sonra, kısa çalışma yapılan günlere göre hesaplanarak PTT Bank aracılığıyla çalışanlara ödenmektedir. Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir temlik edilemez.

KISA ÇALIŞMA SÜRESİNDE İŞÇİ ÇIKARTILABİLİR Mİ?

Kısa çalışma ödeneği uygulanan dönemde İş Kanunu 25/2 Ahlak ve İyi niyet kuralları dışında işveren işçi çıkartamaz. Ancak işçi istifa edebilir.

KISA ÇALIŞMA İŞÇİLERE DUYURULACAK MI?

Kısa çalışma inceleme sonucunun; işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edilmesi, (varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilmesi) ve ilan yoluyla işçilere duyurulması veya kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.

Kısa çalışma kabulünden sonra çalışanlara ilan panosunda işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. E-posta yoluyla da bildirim yapılmasının mümkün bulunmaktadır.

RAPORLU İŞÇİLER NE OLACAK?

Kısa çalışma döneminde rapor alan çalışanlar için raporlu olunan sürede geçici iş göremezlik ücreti SGK tarafından SGK kayıtlarına göre hesaplanır ve yatırılır. O süreye ilişkin geçici iş göremezlik kodu girilmelidir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 03.04.2020)

GÜNDEM