BASINDAN YAZILAR
Çalışan Emeklilere Yıpranma Uygulanmaz / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Çalışan Emeklilere Yıpranma Uygulanmaz / Ali Şerbetçi

Bir döküm fabrikasından 3 ay önce emekli oldum ve yaşlılık aylığım bağlandı. Halen maden eritme ve dökme işlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya devam ediyorum. Ancak emekli olmadan önce hizmetlerim SGK'ya 60 gün fiili hizmet süresi zammına tabi olarak bildiriliyorken, şimdi bu fiili hizmet zammı süresinden faydalanamıyorum.
Şimdi neden bu haktan faydalanamıyorum? A.D.
5510 sayılı Kanun'un 40.
Maddesi'ne göre, hizmet akdine tabi olarak çalışanlar ile bazı kamu görevlilerinden, yine aynı maddede sayılan işyerlerinde, sayılan işlerde çalışanlar hakkında fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır. Fiili hizmet süresi zammı, uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin bir kısmı da 3 yılı geçmemek üzere; emeklilik yaş hadlerinden indirilir.
Dolayısıyla, fiili hizmet süresi zammının, uzun vadeli sigorta kollarından sağlanacak yardımlarda dikkate alınacağı açıktır.
Bu nedenle, yaşlılık aylığı almakta iken, aylığı kesilmeksizin hizmet akdine tabi olarak çalışmaya devam edenler için, zaten uzun vadeli sigorta kollarından kendilerine aylık bağlanmış olduğundan, fiili hizmet süresi zammı uygulaması söz konusu değildir. Zira SGK'nın 2013/11 sayılı genelgesinde "Fiili hizmet süresi zammı kapsamına tabi işyerlerinde ve işlerde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacaktır. Bunların dışında kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlarla yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aylıklarını kestirmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ise fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır" denilerek konu açıklığa kavuşturulmuştur..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 01.04.2020)

GÜNDEM