BASINDAN YAZILAR
KPSS'de yerleşen memurlar hangi görevleri yapacak? / Erdal AYDIN - MuhasebeTR

KPSS'de yerleşen memurlar hangi görevleri yapacak? / Erdal AYDIN

Memur adayları, tercih yaparken yerleş tirilmeleri durumunda atanacakları kurumda hangi görevleri gerçekleştirecekleri konusuyla da yakından ilgileniyor. Gelen mesajlarda adaylar, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda atamalarının yapılacağı kurumlarda hangi görevleri yapacaklarını soruyor.

TAKVİM olarak, KPSS-2008/3 Tercih Kılavuzu'nda yer alan bazı unvanlara ait görevleri yakından inceleyelim.

* Genel olarak...
Memurlar; görev yaptığı birimin hizmet alanına giren konularda kendisine amirleri tarafından verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek ve amirlerince verilen benzeri görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Memurlar ayrıca görevlendirildiği bina ve çevresindeki her çeşit malzemenin emniyetini ve korunmasını sağlamak, çalışma saatleri dışında özel izni olmayanların korumakla yükümlü olduğu binalara girmelerini önlemek, binalar etrafında ve civarında belirli zamanlarda kontrol maksadı ile dolaşıp kapı, pencere ve bahçe kapılarının emniyetli bir şekilde kapatılmış olup olmadığını tespit etmek ve amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmakla yetkili ve görevlidir.

* Programcının görevleri
Sistem tasarımı tamamlanan ve çözümlenmesi yapılan işlerin spesifikasyonlara ve geçerli standartlara uygun program mantığını tasarlamak ve denemek ve söz konusu programlama dilini kullanarak program yapmak, program akış şemalarını ve ait programları hazırlamak, tamamlanan programların işlemesini ve diğer programlarla bağlantısını sağlamak ve amirleri tarafından verilecek benzer nitelikli görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

* Teknisyen yardımcısının görevleri
Kendisine verilen işleri, proje, teknik resim, kroki, numune ya da isteğe uygun olarak yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak, kullandığı tezgah, cihaz ve aletlerin periyodik bakımını yaparak bunları çalışır durumda bulundurmak, bağlı olduğu teknisyene yardımcı olmak ve amirlerince verilecek benzeri görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

* Teknisyenin görevleri
Planlanmış ve projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek, bu işleri mevcut şartnameye ve sorumlu teknik elemanın direktiflerine uygun olarak yapmak, mevcut alet, cihaz ve makinelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapmak, gerektiğinde bunları kullanmak, maliyet, malzeme hesapları ve keşifleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında ilgililere yardım etmek ve amirlerince verilecek benzeri görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 30.05.2008)

GÜNDEM