BASINDAN YAZILAR
Dul ve Yetim Aylığı Almak İçin Aranan Şartlar / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Dul ve Yetim Aylığı Almak İçin Aranan Şartlar / İsa Karakaş

SGK sigortalısının ölümü hâlinde hak sahiplerinin mağduriyetinin azaltılması amacıyla başta maaş bağlanması olmak üzere cenaze ödeneği ve diğer yardımlar yapılmaktadır. Hak sahiplerinin destekten yoksun kalmaları da göz önünde bulundurularak bunlara maaş bağlama şartları diğer uzun vadeli sigorta kollarına göre daha basit olarak düzenlenmiştir.

ÖLÜM SİGORTASINDA HAK SAHİPLİĞİ

Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü hâlinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babası SGK uygulamasında hak sahibi sayılmaktadır.

Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından birlikte evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da hak sahibi sayılmaktadır.

Bunların dışında kalan kardeş, amca, teyze, hala ve diğer akrabaların hak sahipliği söz konusu değildir.

MAAŞA HAK KAZANMA ŞARTLARI

01.10.2008 tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

  • Ölen kendi nam ve hesabına çalışanlar (Bağ-Kur’lular) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
  • İşçi (SSK’lı) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ya da sigortalılık süresi aranmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
  • SGK (5510 s.) Kanununda belirtilen sebeplerle kazaya uğramış, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış veya
  • Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş olması,

Şartları aranmaktadır. Ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranan 1800 prim gün şartının oluşmasında, gerek ölen sigortalının gerekse hak sahiplerinin yaptıkları tüm borçlanmalar dikkate alınmaktadır. Bu şartın tek başına yerine gelmesi yeterli olup ayrıca, sigortalılık süresi ve yaş şartları aranmamaktadır.

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDENE MAAŞ YOK

Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanununa uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunması gerekir. Dinî nikâhlı eşlere aylık bağlanmamaktadır. Ölen sigortalının hak sahiplerinden;

  • Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malûl duruma getirdiği,
  • Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları,

hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere maaş bağlanmamaktadır. Diğer taraftan, eşinden boşandığı hâlde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve kız çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları, gelir ve aylık başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilmekte ve yersiz ödenen gelir ve aylıklar geri tahsil edilmektedir.

             ***

“Düşüncelerinizin ne kadar güçlü olduğunun farkına varsanız, bir daha asla aklınızdan negatif düşünceler geçirmezdiniz.” Peace Pilgrim

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 23.03.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM