BASINDAN YAZILAR
İstihdamı Teşvik’te neler var? / Resul KURT - MuhasebeTR

İstihdamı Teşvik’te neler var? / Resul KURT

 

İşverenlerin uzun bir süreden beri çıkartılmasını bekledikleri ve kamuoyunda istihdamı teşvik kanunu olarak bilinen yasal düzenleme nihayet yürürlüğe girdi. İşte 5763 sayılı Kanunla getirilen bazı önemli teşvikler;
İstihdam cezası sona erdi

Okurlarımız hatırlayacaktır, daha önce de bu köşeden (17.6.2006) ‘Fazla işçi çalıştırana istihdam cezası’ verildiğini yazmıştım. İş Kanununa göre, aynı ilde toplam elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, yüzde iki terör mağduru ve yüzde bir oranında eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu vardı.

Zorunluluk 50 ve üzerindeki işyerleri için söz konusu olduğundan bir çok işyeri de 49’da takılıp kalıyor ve bir türlü 50 kişinin üzerine çıkmıyor. Ya, 49 kişinin dışındaki işçileri sigortasız çalıştırıyor, ya da birden fazla şirket kurarak her bir şirketteki işçi sayısını 49’la sınırlandırıyordu.

İşyerlerinde aynı ilde toplam elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu kaldırıldı ve sadece yüzde üç özürlü çalıştırmakla yükümlülüğü getirildi. Ayrıca, özürlü sigortalıların, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı; kontenjan fazlası özürlü çalıştıran veya yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin de çalıştırdıkları her bir özürlü için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanacak.

18-29 yaş erkek işçilerle her yaştaki kadın işçinin primine teşvik

Kanunla getirilen ve kamuoyunda 29 yaşından büyükleri işsiz bırakacağı iddia edilen düzenleme ile; 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; 1/7/2008 tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, 1/7/2008 tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;

a) Birinci yıl için yüzde yüzü,

b) İkinci yıl için yüzde sekseni,

c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,

d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı,

e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

SSK primine devlet katkısı

İşverenler üzerindeki SSK prim yükünü hafifletmek amacıyla, özel sektör işverenlerinin, SSK sigortalılarının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartı getirilmektedir.

500’den fazla işçi çalıştıranlar spor tesisi yaptırmayacak

Yine, 28.08.2006 tarihli köşe yazımda, ‘500’den fazla işçi çalıştıranlar spor tesisi de yaptıracak’ başlıklı yazımda memur ve işçi sayısı 500’den fazla olan kuruluş ve fabrikaların, öncelikle kendi personeline beden eğitimi ve spor yaptırmak için spor tesisleri yapmaya ve antrenör tutmaya mecbur tutulduğunu, bu yükümlülüğe uymayan işverenlere her işçi ve memur için, o tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin üçte biri tutarındaki bir cezası uygulandığını yazmıştım.

İşte İstihdamı teşvik amacıyla, fazla işçi çalıştıran işverenler üzerindeki önemli sıkıntılardan birisi olan 500’den fazla işçi çalıştıranların spor tesisi de yaptırma zorunluluğu kaldırılmış oldu.

 

(Kaynak: Star Gazetesi | 29.05.2008)

GÜNDEM