BASINDAN YAZILAR
SSK’dan Emekli Doktora İlave Ödeme Yapılır Mı? / Sezgin Özcan - MuhasebeTR

SSK’dan Emekli Doktora İlave Ödeme Yapılır Mı? / Sezgin Özcan

Emekli Sandığı'ndan emekli uzman hekimlere ilave ödeme verilmiş ancak SSK emeklilerine bu hak tanınmamıştı. 25 yılını 657'de doldurup daha sonra istifa ederek SSK'lı olanlar bu duruma karşı yargı yoluna gitmişlerdi. Bu ilave ödemeyi kazandıkları konusunda duyumlar var ancak kesin bir bilgim yok, doğru mudur? Ben 22 yıl 657 sonrası istifa ettim, 4 yıl SSK'lılıktan sonra tekrar 657'ye döndüm. 3 yıl daha çalışıp SSK emeklisi olsam bu hakkı kazanır mıyım yoksa 3.5 yıl çalışıp 657 emeklisi olmak zorunda mıyım? SSK'lı iken primlerim tavandan ödenmişti. Erden Alper Külcü

Emekli Sandığı'ndan emekli olan tabip veya diş tabiplerine yapılan ilave ödemenin SSK veya Bağ-Kur statüsünden emekli olanlar için öngörülmemiş olmasına ilişkin dava açılıp açılmadığını bilemiyorum. Ancak Emekli Sandığı'ndan tabip veya diş tabibi olarak emekli aylığı almalarına rağmen, emeklilik öncesi son prim ödemeleri SSK veya Bağ-Kur kapsamında olduğu için ilave ödeme yapılmayanlar tarafından açılan davalar var ve açılan davaların lehe sonuçlandığını söyleyebilirim.

İlave ödeme için Emekli Sandığı'ndan emekli olmanız, bunun için de SSK kapsamındaki çalışmanızdan sonra en az 3.5 yıl (1260 gün) Emekli Sandığı kapsamında hizmet süreniz olması gerekiyor. Aksi halde SSK statüsünden emekli olursunuz. Mevcut yasal düzenlemeye göre de SSK statüsünden emekli olduğunuzda ilave ödeme alamazsınız.

Emekli aylığından feragat edilebilir mi?

SSK'dan emekli bayanım. Babam İş Bankası'ndan müdür emeklisiydi. Şubat 1987'de vefat etti. Babamdan yetim aylığı bağlatmak istedim fakat SSK'dan gelirim olduğu için banka yetim maaşı bağlanamayacağını söyledi. Feragat hakkımı kullanarak miktarca yüksek olan babamdan bağlanacak olan aylığı tercih edip, kendi aylığımdan vazgeçmek istiyorum. Böyle bir prosedür var mıdır? Bu durumda sağlıkla ilgili olarak bankanın haklarından mı faydalanacağım? E. Mübeccel Dalgıç

Kendi emekli aylığınızdan feragat ederek babanızdan bağlanacak yetim aylığını tercih etme hakkınız yok. Ancak dul veya bekarsanız, 4/a (SSK) kapsamında tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlayıp, emekli aylığınızı kestirebilirsiniz. 15-20 gün çalıştıktan sonra çalıştığınız işten ayrılırsınız. Yeniden başvurmadığınız sürece kendi emekli aylığınız bağlanmaz. Babanızdan aylık bağlanması için başvurduğunuzda sigortalı olarak çalışmıyor ve kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı almıyor olacağınızdan, babanızdan yetim aylığı bağlanması gerekir. Bu durumda sağlık yardımlarını da yetim aylığını bağlayacak olan banka emekli sandığı üzerinden alırsınız.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 18.03.2020)

GÜNDEM