BASINDAN YAZILAR
Sayıştay, Taşeron İşçisine Yüksek Yemek Parası Ödenmesini Kamu Zararı Saydı / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

Sayıştay, Taşeron İşçisine Yüksek Yemek Parası Ödenmesini Kamu Zararı Saydı / Ahmet Kıvanç

Sayıştay, taşeronda çalışırken belediye şirketi kadrosuna geçirilen işçiler ile ilgili önemli bir karar verdi. Sayıştay, Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından belirlenen toplu iş sözleşmesindeki tutarların üzerinde yardım yapılmasını kamu zararına sebebiyet verme olarak nitelendirdi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Taşerona bağlı olarak çalışırken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınanların toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından karara bağlandı. Bunlardan belediyeler ve bağlı idarelerde çalışanların toplu iş sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihine kadar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların toplu iş sözleşmesi ise 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak. Söz konusu sözleşmelerde ücretlerin altı ayda bir yüzde 4 oranında artırılması öngörülürken, çocuk yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı başta olmak üzere sosyal yardımlar üç yıl boyunca sabit tutuldu. Bu kapsamda işçilere üç çocukla sınırlı olmak üzere çocuk başına her ay 25 TL çocuk yardımı, günlük 5 TL yemek yardımı, ayda 30 TL yakacak yardımı yapılıyor.

Ancak, bazı belediyeler ve belediye şirketleri, taşerondan kadroya geçen işçilerine, YHK tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesindeki tutarların üzerinde ödemeler yapıyor.

Sayıştay 5. Dairesi’nin 16 Ocak 2020 tarihli kararına konu dosyada, bir belediye şirketinde toplu iş sözleşmesindeki tutarın üzerinde yemek yardımı yapıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Sayıştay’ın konuyla ilgili kararında, 696 sayılı KHK’nın, belediyelerdeki taşeron işçilerin kadroya alınmasına dair maddesinde, şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının, YHK tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesinde sağlanan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacağının öngörüldüğüne dikkat çekildi.

Belediye işçileri ile ilgili toplu iş sözleşmesi 12 Nisan 2018 tarihinde yayımlandı. YHK tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesinde, işçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verileceği, yemek verilmediği takdirde fiilen çalışılan günler için her gün 5 TL yemek bedeli ödeneceği öngörüldü. Sayıştay kararında, belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uygulanacak olan söz konusu toplu iş sözleşmesi esaslarına göre belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Denetim yapılan belediye şirketinde işçilere ödenen yemek ücretinin sözleşmedeki tutardan fazla olması nedeniyle kamu zararına sebebiyet verildiği belirtildi.

BELEDİYE MEMURUNA YEMEK ÇEKİ VERİLMESİ DE KAMU ZARARI

Sayıştay Temyiz Kurulu, belediyede çalışan memurlara yemek yerine yemek kuponu verilmesiyle ilgili doğan kamu zararından dolayı belediye görevlileri hakkında 2017 yılında verilen tazmin kararına yapılan itirazı da karara bağladı. Yemek kuponu ihalesini yapan komisyon yetkilisi ve üyelerine yönelik tazmin kararına yapılan itirazda, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği uyarınca, memurlara sağlanan yemek yardımının, maliyetin yarısını aşamayacağı, kalan yarısının personelden karşılanacağı belirtildi. Sayıştay Temyiz Kurulu, itirazı bu yönüyle yerinde bularak, kamu zararı tutarının, yemek maliyetinin yarısı ile personelden kesilen yemek parası arasındaki fark olarak belirlenmesine karar verdi.

(Kaynak: Haber Türk | 06.03.2020)

GÜNDEM