BASINDAN YAZILAR
Devlet memuru adayları tercihlerinizi dikkatli yapın / Erdal AYDIN - MuhasebeTR

Devlet memuru adayları tercihlerinizi dikkatli yapın / Erdal AYDIN

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yerleştirme başvuruları bugün başladı. 2004 ve 2006 KPSS sonuçlarının son kez kullanılacağı yerleştirmede adaylar tercihlerini dikkatli bir şekilde yapmalı. Memur olmak için tercihte bulunan adaylar, Takvim okumadan tercihte bulunmayın! Yerleştirme ile ilgili sorularınızı gönderin. Cevaplarıyla birlikte yayımlayalım.

Son tarih 3 Haziran 2008
Adaylar tercihlerini 28 Mayıs-3 Haziran 2008 arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Haziran 2008 gecesi saat 00.00'da sona erecek.

Hangi puan dikkate alınacak?
Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

Mağdur olmamak için...
Mezun olunan program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde, ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurun. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi ÖSYM'ye göndermeden önce durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olun.

Tercih kılavuzu ne demektir?
Tercih Kılavuzu; ÖSYM tarafından ilan edilen kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu boş kadro ve pozisyonların adet, nitelik ve sayılarının yer aldığı ve KPSS'ye girmiş adayların tercih için başvurma şartlarının bulunduğu kılavuzdur.

"Sınıf" ne anlama geliyor?
KPSS-2008/3 Tercih Kılavuzu'nda bazı unvanların sınıf ve dereceleri boş bırakılmaktadır. Bunlar kılavuzda yer alan KİT'lere ait sözleşmeli personel pozisyonlarıdır. Bunların derece ve sınıfları bulunmamaktadır. O yüzden tercih kılavuzunda dereceler ve sınıflara (-) işareti konulmuştur. Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri arasında yer alan "sınıflandırma" ilkesi çerçevesinde sınıf, "Kamu hizmetleri görevlerinin ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarının görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre ayrılmış olması" şeklinde tanımlanabilir.

"Pozisyon" ne anlama geliyor?
Kılavuzda yer alan pozisyon ifadesi, KIT'lerdeki sözleşmeli personel istihdamı şeklini belirtmek için kullanılır.

"Kadro" ne anlama geliyor?
Memur olarak görev yapacakların istihdamını tanımlamak için kullanılır.

"Derece" ne anlama geliyor?
2008/3 Tercih Kılavuzu'nda kadro unvanlarının karşısında yer alan dereceler ise Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan memuriyete girişte belirlenen dereceler olup bunların tercih yaparken bir önemi bulunmamaktadır.

"Taşra" ve "merkez" ne anlama geliyor?
Tercih Kılavuzu'nda ilan edilen kadro veya pozisyonlarda kadro unvanı bölümünde unvanın yanında "taşra" ve "merkez" gibi ifadeler yer almaktadır. "Merkez"le, kamu hizmetinin yürütülmesinde kadro unvanının bulunduğu bakanlık, genel müdürlük, müsteşarlık ve rektörlük gibi kamu kurumları ve kuruluşlarının bulunduğu yer ifade edilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkezinin bulunduğu yer dışındaki diğer yerlerde bulunan yerler ise "taşra"dır. Örneğin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın Ankara'daki bakanlık birimi merkez, Samsun Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlüğü ise taşra teşkilatını oluşturmaktadır.

Yerleştirmede torpil var mıdır?
Yerleştirme, ÖSYM tarafından yapıldığı için kesinlikle torpil yoktur.

İşlem nasıl gerçekleştiriliyor?
Tercih Kılavuzu'nda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığı'nca yerleştirme yapılıyor. (B) grubu olarak tanımlanan kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adayların, kılavuzda yer alan genel şartların yanında kamu kurum ve kuruluşlarına ait özel şartlara da sahip olmaları ve bu durumun yerleştirildikleri kurumun sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılabilmektedir.

Nasıl değerlendiriliyor?
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilecek. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde, bu aday yerleşememiş olacaktır.

Adayların puanı aynı ise...
Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Sözlü/uygulamalı sınav yok
ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sözlü yada uygulamalı sınav yapılmamaktadır.

70 puan almak şart mı?
Tercih yapabilmek için asgari bir taban puan mevcut değil. 70 puanın altında puanı olanlar da tercih yapabilir.

Sözleşmeli mi kadrolu mu?
Tercih Kılavuzu'nda sınıf ve dereceleri boş bırakılanlar, Kamu İktisadi Teşekkülleri'ne ait II. Sayılı Cetvel'e tabi sözleşmeli personel pozisyonlarıdır. Sözleşmeli pozisyonların derece ve kademeleri bulunmamaktadır. Sözleşmeli personelin de aynen memurda olduğu gibi güvencesi vardır. Kamu kurum ve kuruluşları keyfi olarak sözleşmeleri feshedememektedir. Ancak sözleşmeli personelin personel mevzuat hükümlerinin düzenlendiği 399'daki şartlar gerçekleşirse sözleşme feshedilebilmektedir. Unutmamamalıdır kı benzer koşullar memurlukta da var. Sözleşmeli personelin ücreti memur kadrolarına göre daha yüksektir ve görev yaptığı KİT'te iller arasında yer değiştirebilmektedir. Sözleşmeli personel, istemesi halinde başka KİT'e geçebilir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 28.05.2008)

GÜNDEM