BASINDAN YAZILAR
18 Yaşından Önceki Primler Geçerli Mi? / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

18 Yaşından Önceki Primler Geçerli Mi? / Ali Şerbetçi

08.01.1990 doğumluyum. İlk kez 15.01.2006 tarihinde, 16 yaşında iken sigortalı olarak çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olabileceğim konusunda araştırma yaparken, 18 yaşından önceki hizmetlerimin geçerli olmadığını öğrendim. Bu doğru mudur? 18 yaşımdan önceki primlerim yandı mı? Ender SARI
5510 sayılı Kanuna göre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.
Ancak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile devlet memuru olan sigortalılardan bir meslek veya sanat okulunu bitirerek, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz ve 18 yaşın altında kazai rüşt kararı tarihinden itibaren başlayan sigortalılık başlangıç tarihleri, aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak esas alınır.
Bu açıklamalara göre; ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih olan 15.01.2006 tarihi sigortalılık başlangıç tarihiniz olarak kabul edilmez. Sigortalılık süresinin başlangıcı, 18 yaşını doldurduğunuz 08.01.2008 tarihi olarak esas alınır ve emeklilik koşullarınızda aranan sigortalılık süresi 08.01.2008 tarihinden aylık talep tarihinize kadar olan süre olarak hesaplanır. Ancak 15.01.2006 tarihinden 18 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar geçen sürede adınıza ödenmiş olan primler yanmaz, bu primler toplam prim ödeme gün sayınıza dahil edilir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim gününe sahibim. Emeklilik şartlarım ne olabilir? Askerliğimin başlangıç tarihi Ağustos 1989 olup, ödenmemiştir. 5...661222 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartların tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp, 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 29.02.2020)

GÜNDEM