BASINDAN YAZILAR
İstihdam Paketi Çalışanlara Ne Getiriyor? (2) / Şevket TEZEL - MuhasebeTR

İstihdam Paketi Çalışanlara Ne Getiriyor? (2) / Şevket TEZEL

İstihdam Paketi Çalışanlara Ne Getiriyor? -2-

 

İşsizlik Sigortası Fonundan aktarılacak kaynakla gerçekleştirilecek yatırımlarla elde edilecek getirilerle varlık satışlarından elde edilecek gelirler, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek oranı, kullanılan kaynak tutarını aşmamak kaydıyla fona aktarılacak.

 

Özelleştirme Fonunda Biriken Tutarlar da GAP’a aktarılacak

Özelleştirme Fonunun 2008 yılı nakit fazlasının 1 milyar YTL’lik kısmı GAP için ayrılacak. Ayrıca 1 Ocak 2009-31 Aralık 2012 tarihleri arasında Özelleştirme Fonunun nakit fazlasından, 2009 yılı için 2 milyar 500 milyon YTL’lik kısmı GAP için kullanılacak. Daha sonraki yıllarda da bu miktar artırılarak GAP’a aktarılmaya devam edilecek.

 

Usta Öğreticilerle Evlerde Çalışanlar da Tarımsal Sektör ve Köy Muhtarlarına Benzer Sigortalılık Kapsamında Olacak

SSGSS Yasasındaki köy muhtarlarıyla tarımsal faaliyette bulunanlara özgü ilk yıl için 15 gün prim ödeyerek 1 ay sigortalı sayılma biçimindeki sigortalılık şeklinin kapsamı genişletilerek bu kapsama yeni Kanunun yürürlüğünde önce Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile evlerinde gelir getirici iş yapan kadınlar da dahil ediliyor. Bu hüküm 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek.

 

Bebeler Emzirmeden Yoksun Kalacak

İşyerinde Kreş Zorunluluğunun kaldırılması ve bu konuda işverene dışarıdan hizmet alımı yolunun açılması çözüm olmayacak, işverenler büyük olasılıkla bu yükümlülüğü yerine getirmeyecekler, anne işçiler ya işlerini yitirme veya bebeklerini emzirmekten vazgeçme ikilemiyle karşı karşıya kalacaklar.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Temel BECER - 16.06.1954 doğumlu, 01.04.1975 tarihinde sigortaya giriş yapmış, 29.01.2007 tarihi itibariyle prim ödeme günü bin 771 gün olan ve 05.06.2007 tarihinden beri isteğe bağlı SSK sigortalısı olarak prim ödeyen eşiniz SSGSS Yasasıyla isteğe bağlı SSK sigortalılığının zorunlu olarak sona ereceği 01.10.2008 tarihinden sonra en az 94 gün çalışan SSK sigortalısı olarak prim ödedikten sonra kalan süresini (Bin 259 gün) yeni Kanunla Bağ-Kur’lu gibi kabul edilse bile isteğe bağlı olarak sürdürerek bu sürenin bitiminde emekli olabilir.

Rumuz LABORANT25 – Nişanlınız şu an çalışıyorsa yetim aylığı alamıyordur. Çeyiz yardımı almak için yetim aylığı alıyorken evlenmiş olmak gerekiyor.

Veysel ÖNER – 01.05.1977 sigortalılık başlangıcından 1997 yılına kadar geçen 2 bin 942 günden sonra 1998 yılı başından itibaren Emekli Sandığı iştirakçisi olarak 25 yılı doldurduğunuz tarihte emekli olabilirsiniz. 01.11.1959 doğumlu olduğunuzdan 25 yılı dolduruncaya kadar yaş emeklilik tarihinizi etkilemeyecek.

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

İstihdam Paketi İşverenlere Ne Getiriyor? -5-

 

Kayıtdışıyla Mücadeleye Kolluk Güçleri Desteği

Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorunda bulunmaktadırlar.

İşte bu işletici ve yöneticilerce verilen o işyerlerinde geçici veya sürekli çalışanlara ait kimlik bilgilerini kolluk kuvvetleri ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirmek zorunda olacaklar.

Yine şehir kasaba ve köy sınırları içindeki her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar, öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar için o yerin sorumlu işleticisi tarafından yapılması gerekli kimlik bildirimleri de kolluk kuvvetleri tarafından aynı biçimde bildirilmesi gerekecek.

Bu durumun kayıtdışını bir ölçüde engellemesi bekleniyor.

 

Kreş Zorunluluğu Esnekleştiriliyor

Yasadan önceki duruma göre; yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunlu bulunuyor. Yurt açma yükümlülüğünde olan işverenler yurt içinde anaokulu da açmak zorundalar.

Yeni düzenlemeyle işverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, bu Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilecekler.

Kreş kurma zorunluluğu bulunan işletmeler, bu hizmeti dışarıdan alabilecek. Daha önce yönetmelikle belirtilen dışarıdan kreş hizmeti alımı, kanuna da konulmuş olunuyor.

 

Para Cezası Kesmeye Yetkili Birimler

Para cezaları, gerekçesi belirtilmek şartıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü tarafından kesilecek. Özürlü çalıştırma şartına uymayanlar ile izin almadan iş arayanları işe yerleştirenlere uygulanacak ceza, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından verilecek.

 

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 26.05.2008)

GÜNDEM