BASINDAN YAZILAR
Banka ve Sigorta Çalışanlarında 5 Puan Prim İndirimi Sona Erdi / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

Banka ve Sigorta Çalışanlarında 5 Puan Prim İndirimi Sona Erdi / Ahmet Kıvanç

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),kendi emeklilik sandığı bulunan banka ve sigorta şirketlerinde çalışanlar için uygulanan prim teşviklerine açıklık getirdi. Söz konusu sandıklara tabi personel için 5 puanlık sigorta primi indirimi sona ererken, ilave istihdam teşviki ve engelli istihdam teşviki uygulanmaya devam edecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra, primini düzenli ödeyen işverenlere 5 puan indirimi getirildi. Buna göre, özel sektör iş yerlerinde, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinde 5 puanlık indirim uygulanıyor. Bu teşvikten yararlanabilmek için aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) yasal süresinde verilmesi, primlerin zamanında ödenmesi, yapılandırılmış prim borcu varsa ödemelerin düzenli yapılması gerekiyor.

Prim veya idari para cezası borcu olan, kayıt dışı sigortalı çalıştıran, sahte sigortalı bildiriminde bulunan işveren 5 puanlık prim indiriminden yararlanamıyor. Bu kapsamda 2020 yılında işçi başına aylık 147.15 TL ile 1103.62 TL arasında değişen tutarda prim indirimi yapılıyor.

Geçen yıl ocak ayında TBMM’de kabul edilen 7161 sayılı torba kanunla bu konuda bir değişiklik yapıldı. Kendi emeklilik sandığı bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile banka ve sigorta şirketleri 5 puanlık prim indirimi kapsamından çıkartıldı. Bu sandıkların sayısı 17’ye ulaşıyor. Kendi emeklilik sandığı bulunan banka, sigorta şirketi ve birlikler, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren çalışanlarının brüt ücretleri üzerinden 5 puan daha fazla prim ödemeye başladılar.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

2011 yılından beri, mevcut çalışanlara ilave istihdam sağlayan işverene prim teşviki uygulanıyor. Genç, kadın veya mesleki eğitim belgesine göre 48 aya kadar varan sürelerde asgari ücretin yüzde 5’i oranında prim teşviki sağlanıyor. Engelli çalıştıran işverenlerin asgari ücret üzerinden ödemeleri gereken prim de alınmıyor.

Banka ve sigorta şirketlerinin sandıklarına tabi çalışanlar için 5 puanlık prim indirimi sona erince, ilave istihdam teşviki ve engelli istihdam teşviki konusunda tereddüt yaşanmaması için genelge ile uygulamaya açıklık getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanvekili İsmail Yılmaz imzasıyla yayımlanan genelgede, söz konusu sandıkların statülerine tabi personeli istihdam eden bankalar, sigorta şirketleri, oda ve borsaların 1 Şubat 2019 tarihinden sonra 5 puanlık prim indiriminden yararlanamayacakları belirtildi. Ancak, söz konusu kuruluşların 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren beş puanlık indirim uygulanmaksızın ilave istihdam teşviki ve engelli istihdam teşviklerinden yararlanmaya devam edeceği kaydedildi.

Konuyla ilgili 2009/61 ve 2011/45 sayılı genelgelerin yeni genelgeye aykırı hükümleri de 1 Şubat 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı.

(Kaynak: Haber Türk | 04.02.2020)

GÜNDEM