BASINDAN YAZILAR
Yol Vergisi Yolda.../ Sabri Arpaç - MuhasebeTR

Yol Vergisi Yolda.../ Sabri Arpaç

AKP tarafından yerel yönetimler ile ilgili bir yasa taslağının hazırlandığı haberleri bütün gazetelerde yer aldı. Çalışmaları devam eden taslakta; belediyelerin gelirlerinin artırılması amaçlanmaktadır. “Yol ve Trafik Payı” adı altında aracı olanlardan tahsil edilecekmiş.

BU VERGİYİ KİM NE KADAR ÖDEYECEK

Taslağa göre; belediyelerin ulaşım, trafik altyapı ve üstyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisinin yüzde 10'u oranında "Yol ve Trafik Payı Vergisi" getirilecek.

Bu vergiyi aynı zaman da motorlu taşıtlar vergisini ödeyen mükellefler ödeyecektir. Yani şoför esnafı ve tüm araç sahiplerine ek bir vergi yükü getirilmektedir.

VERGİYİ MALİYE TAHSİL EDİP BELEDİYELERE DAĞITACAK

Bu vergi payı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı motorlu taşıtlar vergisini tahsil etmekle görevli vergi daireleri tarafından motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte tahsil edilecektir.

Bir havuzda biriktirilecek bu vergiler nüfus ve yüz ölçüm kriterlerine göre belediyelere aktarılacaktır.

Motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 10’u oranında alınacak verginin Cumhurbaşkanına bu vergi oranını yüzde 1’e kadar indirme ve iki katına yani yüzde 20’ye kadar artırma yetkisi verilmektedir.

Büyükşehirlerde toplanan bu paylar havuza alınarak yüzde 40’ının yüzde 90’ı nüfusa göre; yüzde 10’u ise yüzölçümü kriterleri esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı büyükşehir belediyelerine gönderecektir. Gönderme verginin tahsilini izleyen ayın sonuna kadar ilgili belediyeye gönderilecektir.

Geriye kalan yüzde 60’lık pay da aynı süre içinde yüzde 90’ı nüfus ve yüzde 10’u yüzölçümü kriterlerine göre büyük şehirlerdeki ilçe belediyelerine en geç 15 gün içinde dağıtılmak üzere İller Bankası’na aktarılacaktır.

Taslak sanki büyükşehir belediyesi uygulaması olan yerlerde uygulanacak diğer ilerde uygulanmayacak şeklinde anlaşılmaktadır. Büyükşehir belediyesi uygulaması kapsamında olmayan iller için böyle bir vergi öngörülmediği anlaşılmaktadır.

ÇEREZLER DE VAR KISITLAMALAR DA VAR!

Çevre vergisinin de artırılmasının hedeflendiği taslakta bazı çerezler de var. Eski büyükşehir ve il belediye başkanlarına yeşil pasaport verilmesi gibi.

Yaşlılarımız mağdur olacak! 65 yaş üzeri yaşlıların belediye taşıtlarında ücretsiz toplu taşıma uygulaması mesai saati başlangıç ve bitişiyle sınırlı olması düzenlemesi öngörülmektedir.

SUÇ İŞLENEN YERLERİ BELEDİYE KAPATMAZSA MÜLKİ AMİRLER DE KAPATABİLECEK 

Kumar oynandığı, uyuşturucu imal edildiği veya satıldığı, fuhuş yapıldığı, anayasal düzene genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatıldığı ve film gösterildiği gerekçesiyle bir yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanan iş yerlerinde anılan fiillerin tekrar işlendiğinin belirlenmesi halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatları ilgili belediye veya İl Özel İdaresi tarafından 5 gün içinde iptal edilmesi öngörülüyor.

Bu idareler iptale ilişkin karar vermez veya iptal kararını süresinde uygulamazsa mülki amir tarafından iptal kararı da verilerek işyeri kolluk güçleri tarafından resen kapatılması öngörülmektedir.

Bu işyerleriyle ilgili faaliyetten men cezalarında da aynı süreç uygulanacak.

VERGİ TAKDİR KOMİSYONU TOPLANTILARINA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DA TEMSİL EDİLECEK

Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespiti için belediye başkanı başkanlığındaki takdir komisyonlarında, belediyenin yetkili bir memuru ile defterdarın, vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü, ticaret odasınca seçilmiş bir üye, ilgili mahalle ve köy muhtarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur da olacak.

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ARTACAK 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi büyükşehir ve diğer yerler ayrımı kaldırılması öngörülmektedir. Vergi, su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanacak. Buna göre; su faturası üzerinde metreküp başına en az 17 kuruş en fazla 47 kuruş olarak hesaplanması düşünülmektedir.

Ailelerin su faturaları artacak doğal olarak.

Cumhurbaşkanı, çevre ve temizlik vergisini bina grupları belirlemeye ve tutarlarını yöreler, yerleşim yerleri, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yarı yarıya kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olması düşünülmektedir.

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA DA YOL VERGİSİ UYGULANMIŞTI

Yol vergisi Osmanlı Devleti’nin son döneminde karayolu çalışmalarını finanse etmek için alınmıştı. Kurtuluş Savaşı döneminde de devam eden bu vergi Cumhuriyet döneminde de uygulanmıştır.

Cumhuriyetin kuruluşunda nakden veremeyenlerden yol yapımında bedenen çalışma şeklinde uygulanmıştır. Vergi gelir seviyesine bakılmaksızın her erkek vatandaştan eşit oranda tahsil edilmiştir. Aynı zamanda nüfus artışı da göz önünde bulundurularak 5 ve üzeri çocuğu olanlar bu vergiden muaf tutulmuştur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, imar durumları düşünüldüğünde bir seferberlik halinde uygulanan bu verginin AKP hükümetince ihtiyaç duyulmasının ekonomimizin geldiği nokta bakımında bir anlamı olsa gerek!

(Kaynak: Gerçek Gündem | 03.02.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM