BASINDAN YAZILAR
Taşınanlara ya eza ya ceza / Kazım YILMAZ - MuhasebeTR

Taşınanlara ya eza ya ceza / Kazım YILMAZ

Taşındığınız zaman muhtarlıklar arasında nakil yapmak gerektiğini herkes bilir. Bu değişikliğin ne kadar bir süre içinde yapılması gerektiği konusu pek gündeme gelmez. Boş bir zamanınızda eski adresinizin bağlı olduğu muhtardan formu alır yeni adresin bağlı olduğu muhtara götürürsünüz.
Bu arada, apartmanda ya da sitede oturuyorsanız yöneticinin adres değişiklik formunu onaylaması gerekir.
Şimdi iş bununla bitmiyor. Bir de adres değişikliğini 20 gün içinde ve bizzat nüfus müdürlüğüne bildirmek zorundasınız. (Adres Kayıt Yönetmeliği Md. 13)
Ama merak etmeyin bazı kolaylıklar da sağlanmış.
Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri, birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabiliyorlar. Yine noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, adres ile ilgili beyanda bulunabiliyorlar.
Bu bildirimleri, değişiklik formunu veren veya alan muhtarların neden vermediğini sormayın. Onlar da veriyorlar. Üstelik nüfus müdürlükleri ile aralarında sıkı bir karşılıklı kontrol sistemi de var. Peki, vatandaştan ikinci defa niye isteniyor da eza ediliyor diye sorabilirsiniz. Bana göre buna geçerli bir yanıt bulmak zor.
Ama bir yanıt var. Ceza almak için. "Adres beyan yükümlülüğü"nü yerine getirmeyenlere kesilecek ceza 250 YTL. Adres yanlış beyan edilirse ceza 500 YTL.
İşin bir başka yönü daha var. Yöneticiler ve müstakil konut sahiplerinin sorumluluk alanlarında bulunan yerlerdeki adres değişikliklerini takip etme zorunlulukları var. Muhtarlarda da bu sorumluluk var. Dolayısıyla yöneticiler ile müstakil konut sahiplerinin de adreste oturanlar değiştiği zaman 20 iş günü içinde muhtarlara bildirme sorumlulukları var. (Adres Kayıt Yönetmeliği Md. 14)
Adresi değişenler bildirimi yapmazlarsa, bu defa bunların aynı sürede yapmış olmaları gerek. Aksi halde aynı ceza bir de onlara kesilir.
Ceza kesmeyi ne kadar da seviyoruz, görüyorsunuz değil mi?

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 24.05.2008)

GÜNDEM