BASINDAN YAZILAR
Haftalık İzin Hakkım Yandı Mı? / Hüseyin irfan Fırat - MuhasebeTR

Haftalık İzin Hakkım Yandı Mı? / Hüseyin irfan Fırat

SORU: Kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Hamileliğim 8 haftada sonlandı ve istirahat verildi. İlk raporum 3 günlüktü ve bu üç günlük raporun 3’üncü günü haftalık izin günümdü. Ardından hastanede iki gün daha rapor verildi. Biten son rapordan sonra düşük yapmam ve kanama sebebiyle bir hafta rapor verildi. Haftalık iznim yandı mı yoksa kullanma hakkım var mı?

YANIT: Öncelikle geçmiş olsun. İş Kanunu’na göre işçinin hafta tatiline hak kazanabilmesi bakımından haftalık iş süresi olan 45 saati çalışarak tamamlaması gerekir. İşçi ancak bu süreyi tamamlamak koşuluyla hafta tatiline hak kazanır. İşçi şayet mazeretsiz olarak işe devamsızlık yapar ve haftalık yasal iş süresini tamamlamazsa hafta tatiline de hak kazanamaz (Burada kastedilen işçinin dinlendirilmeden çalıştırılması demek değil, hafta tatili ücretine hak kazanamamasıdır).

Ancak hayatın olağan akışı içerisinde işçi haftalık iş süresi olan 45 saati çeşitli sebeplerle tamamlamayabilir. Gerçekten de işçilerin izin, rapor gibi geçerli sebeplerle işlerine devam edememe halleri uygulamada sıkça karşılaştığımız hallerdendir. İşte bu haller için yasa koyucu istisna getirmektedir. Bu istisna İş Kanunu’nun 46.maddesi ile düzenlenmektedir:

“Madde 46 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63’üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Şu kadar ki;

a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

b) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,
Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.”

Madde metninden de açıkça anlaşılabileceği gibi 1 haftalık süreyle alınan raporlar da çalışılmış gibi hesaba katılacağından sizin hafta tatilinizin yanması gibi bir durum söz konusu değildir.

(Kaynak: Birgün | 10.01.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM