BASINDAN YAZILAR
Türkiye Genç Nüfusa Sahip Ama Hızlı Yaşlanıyor / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

Türkiye Genç Nüfusa Sahip Ama Hızlı Yaşlanıyor / Ahmet Kıvanç

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) önüne çıkan engellerden birisi de sosyal güvenlik sisteminin aktif/pasif dengesi. Türkiye genç nüfuslu ancak hızlı yaşlanan bir ülke. Nüfusun genç olduğu dönemde bile aktif/pasif dengesi bir türlü ideal orana ulaşamadığı gibi 2000 yılının da gerisine düştü. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, emeklilikte yaşa takılanlar dosyasının 6. gününde, sosyal güvenlik sistemini zorlayan tabloyu yazdı.

Sosyal güvenlik sistemlerinde emekli aylıkları iki türlü finanse ediliyor. Ya çalışanlardan toplanan primler biriktirilip nemalandırılarak, ya da her yıl çalışanlardan toplanan para o yıl dağıtılarak emeklilerin aylıkları ödeniyor. Açık kalan kısım da devlet tarafından finanse ediliyor.

Dosyamızın ilk gününde de belirttiğimiz gibi, SSK 1991 yılına kadar emekli aylıklarını topladığı primleri nemalandırarak ödeyebiliyordu. Yani devletten katkı almadan kendi yağıyla kavrulabiliyordu. 1980 öncesindeki kronik yüksek enflasyon döneminde SSK’nın varlıklarının erimesi, normalde devletin yapması gerekirken 1977 yılında SSK’nın üzerine yıkılan “sosyal yardım zammı” gibi karşılığı olmayan ödeme yükümlülükleri kurumun birikimlerini buharlaştırdı. Sosyal yardım zamlarının SSK’nın emekli aylığı ödemeleri içindeki payı 1980 yılında yüzde 17’ye, 1993 yılında ise yüzde 54’e kadar çıktı.

Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için aktif/pasif oranının 4 olması, yani 1 emekliye karşılık 4 aktif çalışanın bulunması gerekiyor.

Örnekle anlatacak olursak, 2019 yılı itibarıyla brüt asgari ücret üzerinden toplam 754.73 TL prim alınıyor. Bunun 528.30 TL’si malûllük, yaşlılık, ölüm aylığı (emekli aylığı),kalanı da genel sağlık sigortası (GSS) için toplanıyor. Bin 500 lira aylık alan bir emekliyi finanse edebilmek için 3 kişiden prim toplanabilmesi gerekiyor. Prim toplanan kişi sayısı 4 olursa, emeklinin aylığını bin 500 liradan 2 bin liraya çıkartmak imkân dahilinde olabilir.

Türkiye’de aktif/pasif dengesi, sosyal güvenlik kuruluşlarımızın daha ilk yıllarında bozuldu. Bu durum birikim yapma fırsatını ortadan kaldırdı. Kişi bazında emekli aylığı alanlardan yola çıkarak yapılan hesaplamaya göre, aktif/pasif oranının 4’ün altına düşmesi SSK ve Emekli Sandığı’nda 1980 yılında; 1972’de kurulan BAĞ-KUR’da ise 1995 yılında gerçekleşti. Sosyal güvenlik sistemimizin tamamı için 1980 yılında 4’ün altına indi.

Emeklilikte yaşa takılan sorununu ortaya çıkartan 4447 sayılı yasanın çıktığı dönem olan 2000 yılında aktif/pasif oranı SSK’da 1.89, üç sosyal güvenlik kurumunun toplamında ise 1.95 düzeyinde bulunuyordu. 2009 yılında bu oran 1.61’e kadar geriledi. Şu an 1.66 düzeyinde yer alıyor. Yani 100 emekliye karşılık 166 çalışandan prim toplanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumlarında Aktif/Pasif Dengesi (1950-2019)


SSKBAĞ-KURE. SandığıToplam

1950

21.4821.48

1955

 8.19 8.19

1960

 5.81 5.81

196516.41
 5.70 9.57

1970 9.03
 4.55 6.55

1975 6.29187.71 3.21 5.88

1980 3.47  7.96 2.92 3.77

1985 2.45  6.54 2.34 3.03

1990 2.29  4.74 2.21 2.78

1995 2.33  3.03 1.97 2.40

2000 1.89  2.59 1.49 1.95

2001 1.67  2.48 1.48 1.80

2002 1.69  2.38 1.51 1.80

2003 1.66  2.34 1.47 1.76

2004 1.63  2.27 1.40 1.72

2005 1.72  2.10 1.35 1.72

2006 1.85  1.93 1.31 1.75

2007 1.90  1.86 1.29 1.76

2008 1.86  1.66 1.26 1.69

2009 1.76  1.55 1.25 1.61

2010 1.85  1.54 1.25 1.66

2011 1.95  1.37 1.38 1.71

2012 2.03  1.28 1.41 1.74

2013 2.05  1.21 1.47 1.75

2014 2.09  1.20 1.49 1.78

2015 2.16  1.16 1.51 1.82

2016 2.15  1.09 1.56 1.80

2017 2.20  1.13 1.40 1.95

2018 2.07  1.13 1.36 1.75

2019 1.94  1.09 1.35 1.66


 

Kaynak: 1950-2014 yılları arasındaki veriler Kalkınma

Bakanlığı'ndan Osman Nuri Erdem'in Uzmanlık Tezi'nden,

diğer tarihlere ait veriler SGK istatistiklerinden 

alınmıştır. Aktif/Pasif oranları dosya sayısına göre değil

kişi sayısına göre verilmiştir.

 

BÜTÇEDEN SOSYAL GÜVENLİĞE YAPILAN TRANSFERLER HER YIL ARTIYOR

Devlet katkısı hariç bırakıldığında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) topladığı primler, emekli aylığı ödemelerini karşılamaya yetmiyor. Çarkın dönmesi, devlet hem emekli aylığındaki açığı, hem de sağlık harcamalarının tamamını finanse etmesiyle sağlanıyor.

Ancak, bütçeden sosyal güvenlik sistemine yapılan transferler hızla artıyor. 2018 yılında 148.4 milyar lira olan bütçeden yapılan transferler, 2019’da 192 milyara çıkacak. Gelecek yıl da 218.8 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Merkezi yönetim bütçesinin bu yıl 125 milyar lira açık verdiği dikkate alındığında, sosyal güvenlik sisteminin bütçe üzerindeki baskısı daha net görünüyor. Sosyal güvenliğe yapılan bütçe transferleri yarıya indirilebilmiş olsa bütçe açığı kapanıyor.

Bütçeden sosyal güvenliğe yapılan transferler

(Milyon TL)
 
 

200733.063
 

200835.133
 

200952.685
 

201055.039
 

201152.833
 

201263.684
 

201371.793
 

201477.294
 

201580.083
 

2016106.786
 

2017132.466
 

2018148.388
 

2019 Bütçe185.160
 

2019 G.T.192.043
 

2020218.779
 

G.T.: Gerçekleşme tahmini

Sosyal güvenlik sistemine yapılan bütçe transferlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 1994 yılında yüzde 0.4 seviyesinde bulunuyordu. Bu oran 1999 yılında yüzde 2.8’e, 2009 yılında ise yüzde 5.3’e çıktı. 2015 yılında yüzde 3.4’e kadar gerilemişken, ilerleyen yıllarda tekrar arttı ve 2018’de yüzde 4.0 olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik sistemine yapılan bütçe transferlerinin 

GSYH'ya oranı

 


ToplamSSKBAĞ-KURE. Sandığı

19940,80,30,10,4

19951,00,60,10,4

19961,70,70,40,6

19971,90,90,30,7

19982,10,60,60,9

19992,81,10,81,0

20001,90,20,61,1

20012,30,50,71,1

20022,80,70,71,3

20033,51,11,11,4

20043,41,00,91,4

20053,61,21,11,4

20063,01,10,61,3

20073,91,70,71,5

20083,5

 

20095,3

 

20104,8

 

20113,8

 

20123,7

 

20133,9

 

20143,8

 

20153,4

 

20164,1

 

20174,1

 

20184,0

 

 

GENCİZ AMA HIZLI YAŞLANIYORUZ

Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke olmakla birlikte hızla yaşlanıyor. Birçok ülkede yüz yıllık sürece yayılan nüfustaki yaşlanma süreci Türkiye’de çok hızlı ilerliyor.

Bir ülkede genç bağımlılık oranı 0-14 yaş grubundakilerin; yaşlı bağımlılık oranı da 65 yaş üzerindekilerin çalışma çağı olan 15-64 yaş grubundaki nüfusa bölünmesiyle hesaplanıyor. Türkiye’de yaşlı bağımlılık oranı 2000 yılında yüzde 10.5, 2011 yılında yüzde 10.9 iken izleyen yıllarda hızla artmaya başladı. 2019’da bu oran yüzde 13.4’e çıkarken, TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre sadece 6 yıl sonra, yani 2025 yılında yüzde 16.4’e ulaşacak.

Türkiye genç nüfusa sahip olduğu bu dönemde dahi aktif/pasif oranını 2’nin üzerine çıkarmakta zorlanıyor.

Türkiye nüfus projeksiyonu 


Genç yaşYaşlı


bağımlılıkbağımlılık


oranıoranı

200045,710,5

200144,810,4

200243,710,3

200342,610,2

200441,710,2

200540,810,2

200640,010,2

200739,410,3

200839,310,2

200938,810,5

201038,110,8

201137,510,9

201236,911,1

201336,311,3

201435,811,8

201535,412,2

201634,912,3

201734,712,6

201834,612,9

201934,513,4

202034,414,2

202134,214,6

202233,914,8

202333,515,2

202433,415,7

202533,316,4

YAŞAM SÜRESİ 25 YILDA 8.6 YIL UZAYACAK

TÜİK'in hesaplamalarına göre, 2000 yılında doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 73.1, erkeklerde 69.0 olmak üzere ortalama 71.0 yıl düzeyinde bulunuyordu. Son yıllarda doğuşta beklenen yaşam süresi her yıl 10 hafta artıyor. 2025 yılında kadınlarda 82.2, erkeklerde 77.0 olmak üzere 79.6 yıla çıkması bekleniyor. 

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi (Yıl)
 


ToplamErkekKadın

200071,069,073,1

200171,869,873,9

200272,570,574,7

200373,271,175,4

200473,871,776,0

200574,472,276,6

200674,972,777,1

200775,373,277,6

200875,773,678,0

200976,173,978,4

201076,474,278,7

201176,674,478,9

201276,874,679,1

201378,075,380,7

201478,075,380,7

201578,075,380,7

201678,075,380,7

201778,075,380,7

201878,275,680,9

201978,475,881,1

202078,676,081,3

202178,876,281,5

202279,076,481,7

202379,276,681,9

202479,476,882,1

202579,677,082,2

Kaynak: TÜİK

(Kaynak: Haber Türk | 26.11.2019)

GÜNDEM