BASINDAN YAZILAR
SGK, Çocuklara Nasıl Maaş Bağlar? / İsa Karakaş - MuhasebeTR

SGK, Çocuklara Nasıl Maaş Bağlar? / İsa Karakaş

Sigortalının ölümü ile geride kalan hak sahibi durumundaki çocuklara uğradıkları gelir kayıplarının giderilmesi ve hayatlarını sürdürmeleri için ölüm sigortasından ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu aylıktan faydalanmak için belirli şartlar gerekmektedir.

Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da hak sahibi sayılmaktadır.

Aylık için gereken genel şartlar

Ölüm aylığına hak kazanma şartları yönünden çocuklar için ortak şart;

  • İş sözleşmesi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
  • Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,
  • Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler,
  • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler, 
  • YÖK Kanununa göre kısmi zamanlı çalıştırılan ve aylık prime esas kazanç tutarı SGK günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmayan öğrenciler,
  • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, hariç olmak üzere,

SGK Kanunu veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasıdır.

Aylık alma süresi öğrenim durumuna göre değişmektedir

27/03/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması hâlinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanmaktadır.

Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da SGK Kanununda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.

27/03/2018 tarihinden önce gelir/aylık bağlanması talebinde bulunup, henüz işlemleri tamamlanmayan ve yapılan değişikliğe göre hak sahibi olduğu tespit edilen çocukların gelir/aylıkları da Kanunun yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır. 27/3/2018 tarihinden önce Kanunda öngörülen yaş ve öğrenim şartlarını taşımalarına rağmen 4/1-(a) kapsamında çalışmaları nedeniyle talepleri reddedilenlerin yeniden talepte bulunmaları hâlinde aylık başlangıç tarihleri zaman aşımı hükümleri de dikkate alınarak Kanunun yürürlük tarihine göre belirlenecektir.

Farklı sigortalılık kapsamında çalışanların durumu

Hak sahibi çocukların yabancı ülke mevzuatına, 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında çalışmaları ya da kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir ve aylık almaları hâlinde aylık bağlanmamakta, bağlanan aylıkları ise kesilecektir. Ancak, aynı anda 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışan ve SGK Kanunu uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları da devam eden hak sahibi çocukların aylıkları kesilecektir.

İsteğe bağlı sigortalı olan çocukların aylığının, isteğe bağlı sigortalı olunan süreler zorunlu çalışma kapsamında değerlendirilmediğinden diğer şartların taşınması hâlinde kesilmesini gerektirmeyecektir. 

Kız ve malul çocukların durumu

Kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması hâlinde aylık bağlanacaktır. Kız çocukların hak sahibi olma şartları içerisinde belli yaşlara kadar öğrenci olma şartı aranmayacaktır.

Ölüm aylığı, Kurum sağlık kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılan kız ve erkek çocuklarına bağlanacaktır. Malul çocuklarda, yaş, öğrencilik niteliği ve bekâr olma şartları aranmamaktadır.

              ***

“Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin...” Hazreti Mevlâna

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 25.11.2019)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM