BASINDAN YAZILAR
İş Görmezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır? - 2 / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

İş Görmezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır? - 2 / Mustafa İşcan

Değerli okurlar,  Çarşamba günkü yazımınızın devamı niteliğindeki bu yazıyla işgörmezlik konusuna devam ediyoruz.

İş göremezlik ödeneği hesaplama işleminde 3 aylık brüt geliriniz ve son 3 aylık prim gününüz ayrı ayrı toplanır. Daha sonra 3 aylık brüt gelir, son 3 aylık prim gününe bölünür.

Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı çarpılır. Burada raporun ilk 2 günün çıkarıldığını unutmayın. 2 gün aldığınız rapor nedeniyle işvereniniz zaten kesinti yapamayacaktır.

İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNDE İSTİSNA: İŞ, KAZALARI

İş kazaları, geçici iş göremezlik ödeneğinde istisnaya tabiidir. İş kazası raporlarında geriye doğru 90 günün olup olmadığına bakılmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu rapor alınan her günü öder.

Ayrıca iş kazası geçirmiş bir kişinin sağlık aktivasyonunun yapılması için 30 gün prim yatırma şartı aranmaz.

GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDEMELERİNDE YAPILAN SON DÜZENLEMELER

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kısa Vadeli Sigorta Kolları uygulamalarının usul ve esaslarının açıklandığı 2016/21 sayılı genelgede, 23.9.2019 tarihli 2019/20 sayılı genelge ile iş kazası ve geçici iş görmezlik ödemelerinde değişiklikler yapmıştır. Buna göre;

1) İş Kazası Tespit Komisyonu’nca, sigortalının maruz kaldığı olayın iş kazası olup olmadığına karar verilememesi halinde veya Komisyonca olayın iş kazası olmadığı kararına yeni bilgi ve belgelerle itiraz edilmesi halinde, olay ölümle sonuçlanmış ise, iş kazası incelemesi SGK müfettişlerince, diğer hallerde ise SGK denetmenlerince yapılacaktır.

2) Sigortalının maruz kaldığı olayda ölmesi halinde, Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılanların dosyaları, sorumluluk ve kusur oranlarının tespiti için SGK müfettişlerine aktarılacaktır. İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılamayanların dosyaları da hem iş kazası incelemesi hem de sorumluluk ve kusur oranlarının tespiti için SGK müfettişlerine aktarılacaktır. Belirlenen kusur oranlarına göre ilgililerden rücu işlemleri yapılacaktır.

3) Sigortalı bildirimi yapılmayan kişilerin iş kazası geçirmesi halinde, ölümle sonuçlanan olaylar SGK müfettişlerince, diğer hallerde ise SGK denetmenlerince incelenecektir.

4) İş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları sonucu düzenlenen denetim raporlarında, sigortalının ağır kusurlu olduğunun ve kusur derecesinin de belirtilmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği ağır kusur derecesi esas alınarak 1/3 oranında eksiltilerek ödenecektir. Ancak raporda “ağır kusur” ifadesi yer almakla birlikte kusur derecesi yazılmamış ise geçici iş göremezlik ödeneği %5 oranında kesinti yapılmak suretiyle ödenecektir.

5)  Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılan olayın, denetim raporu sonucunda iş kazası olmadığının anlaşılması halinde, olay hastalık vakası olacağından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin  ilk 2 güne denk gelen kısmı geri alınacaktır. Şayet sigortalı hakkında ödeneğe esas iş göremezlik raporunun başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmemiş ise ödenen geçici iş görmezlik ödeneği ile sürekli iş göremezlik gelirinin tamamı geri alınacaktır.

6) Sigortalının raporlu olduğu ayda, rapor süresi ile SGK’ya bildirilen gün sayısının 30 günden fazla olması halinde, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanan hizmet sayesinde, alacağınız rapor parası ve ilgili güncel bilgilere internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “4A/4B İş göremezlik Ödemesi Görme” sekmesine tıklayarak sisteme kayıtlı iş göremezlik ödeme bilginizi görüntüleyebilirsiniz.

(Kaynak: Milli Gazete | 16.11.2019)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM