BASINDAN YAZILAR
Dava Mı, Ödeme Mi? / Nedim Türkmen - MuhasebeTR

Dava Mı, Ödeme Mi? / Nedim Türkmen

Köşemde, temmuz ayından bu yana Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ve sonrasında kanununun uygulama esaslarını düzenlemek için yayımlanan Turizm Beyannamesi Genel Tebliği taslağı ile ilgili bir çok yazıyı kaleme aldım. Sadece ben değil, sektörün aktörleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gördükleri yanlışlık ve çözümleri içeren yazılı görüşlerini sundular. Buna rağmen tebliğ taslağında hiçbir şey değiştirilmedi. Sanki inat edercesine sektöre bir de "Konaklama Vergisi" kanun teklifi ile cevap verilmiş oldu. Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği de geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 GÜNLÜK SÜRE İŞLEMEYE BAŞLADI

Turizm payı beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için tebliğin yayımlandığı 2/11/2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekiyor.

TURİZM PAYINI KİMLER ÖDEYECEK?

i i letmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki

- Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

-    Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

-    Deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

-    Seyahat acentelerinden (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

-    Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

-    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden turizm payı alınacaktır. Ayrıca kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm payının yürürlük tarihi 01/10/2019 olup, bu tarihten itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.

Ödenen turizm payı, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Yani beyan edilecek vergi matrahı çıkan Kurumlar Vergisi mükellefi işletmeler açısından, turizm payında usu olacaktır. Gelir Vergisi mükelleflerinde, her mükellefin vergi dilimine göre farklı ckaktır.

OTELLE FİZİKİ BAĞLANTI KONUSU MÜHİM

Tebliğde yer alan bazı önemli düzenlemelere özellikle dikkat çekmek istiyorum. Tebliğde otelin bulunduğu yapıda tesis içinden müşterileri için doğrudan ulaşım imkanı sunan fiziki bağlantısı bulunmayan ve otel dışına hizmet veren banka, ATM, kuaför, kuyumcu, lokanta gibi ticari üniteler için turizm payı hesaplanmayacağı ifade edilmiştir.

Ancak tesis içinden müşterileri için doğrudan ulaşım imkanı sunan fiziki bağlantısı bulunan veya bütünlük içerisinde olan yan üniteler için turizm payı hesaplanacaktır.

Bu düzenleme bana, Hannibal Barca'nın "Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız" sözünü hatırlattı nedense.

Tebliğde faaliyet dışı kira gelirleri konusuna ilişkin verilen örnekte, yatın bizzat donatanı tarafından sezon içerisinde belirli sürelerde üçüncü kişilere kullandırılmak suretiyle işletilmesinden elde edilen net satış tutarı Turizm Payı Beyannamesi'ne dahil edilmekte iken yatın bizzat donatanı tarafından işletilmeksizin doğrudan kiraya verilmesinden elde edilen gelirler turizm payının hesabında dikkate alınmamıştır.

Ayrıca, turizm payının hesabında satıştan iade edilen tutar, iade edildiği dönem hasılat payından düşülebilecektir.

Tebliğde, seyahat acentelerinden yapılan münferit uçak bileti satışlarının turizm payı beyanına dahil edilmeyeceğine ilişkin görüş açıklanmıştır.

İHTİRAZI KAYITLA BEYAN VE DAVA

Turizm payı ödemekle mükellef tutulan turizm sektörünün anayasamızın "hukuk devleti", "eşitlik" ve "vergilerin yasallığı ilkesine aykırılık teşkil eden bu düzenleme ile ilgili olarak 2 Aralık 2019'da verecekleri ilk beyannameyi "ihtirazı kayıtla"

verip, alacakları tahakkuk fişiyle beraber 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmalarını, vergi mahkemelerinde anayasaya aykırılık iddialarını ortaya koymaları gerektiğini daha önce de yazmıştım, şimdi zamanı geldi.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 11.11.2019)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM