BASINDAN YAZILAR
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Özürlüler Haftası’nda özürsüz bir hata - MuhasebeTR

Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Özürlüler Haftası’nda özürsüz bir hata

ÖZÜRLÜLER Haftası nedeniyle, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı ve konfederasyona üye sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul eden Başbakan;

"Özellikle özürlü vatandaşlarımızın karşılaştığı zorlukları gidermek, onlara hak ettikleri imkanları hazırlamak için yoğun bir çaba içinde olduklarını" söyledi.


Bunları okurken aklımıza, yıllardır özürlülere tanınan ve bu günlerde kaldırılmak üzere olan bir kolaylık geldi.

BAŞBAKAN BİLMİYOR MU?

Başbakan’ın, teknik bir konu olması nedeniyle, muhtemelen fark etmediği "özürlüler aleyhine" bir düzenleme var. Bu günlerde Meclis’te görüşülmesi söz konusu olan "İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı" ile, özürlülerin yıllardır yararlandıkları bir avantaj ortadan kaldırılıyor.

Bilmeyenler için açıklayalım. Özürlüler;

- Türkiye sınırları içinde tek konuta sahip olmaları,

- Bu konutun da brüt alanının 200 m2’yi aşmaması halinde,

bu konut için Emlak Vergisi ödemiyorlardı.

Daha açık bir anlatımla, özürlülerin "başını sokabilecekleri bir eve sahip olmaları halinde" bu evden vergi alınmıyordu.

Son derece anlamlı olan, bu uygulamadan yararlanabilmek için "Tek Meskeni Olan Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu" ile "Sağlık Kurulu Raporu"nun, ilgili belediyeye verilmesi yeterliydi.

Şimdi ise, özürlülere tanınan bu avantaj, "İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı" ile ortadan kaldırılıyor.

KATLAMALI VERGİ GELİYOR

Tasarının Meclis Genel Kurulu’nda aynen kabul edilmesi halinde, sahip oldukları tek konut nedeniyle (intifa hakkına sahip olunması da dahil) özürlüler, 2009 yılından itibaren "Emlak Vergisi" ödeyecekler.

Olay bununla da bitmeyecek. Aynı tasarı ile "Konutların Emlak Vergisi Oranı" yüzde 50 artırılacağı için, özürlüler de;

- Bu gün ödenenin yüzde 50 fazlası oranında, Emlak Vergisi ödeyecekler.

- Emlak Vergisi’nin yüzde 10’u oranında da "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" ödeyecekler. Hemen belirtelim, Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlarda konutu bulunan özürlüler, yüzde 50 artırımlı oran üzerinden hesaplanacak emlak vergisini, "yüzde 100 zamlı" olarak ödeyecekler!..

NE YAPILABİLİR?

Yapılacak olan belli; yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülürken, bir önerge verilir ve özürlülere tanınan "sıfır oranlı Emlak Vergisi", ilgili yasa maddesine eklenir, olur biter.

Bu kadar basit!..

Özürlü emekliliği de zorlaştı

YENİ Sosyal Güvenlik Yasası ile 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren işe başlayacak olan özürlülerin, emeklilik koşulları da ağırlaştırıldı.

Özürlüler için emeklilikte aranan 15 yıl sigortalılık koşulu korundu ama prim ödeme gün sayısı 3 bin 600’den, 3 bin 960’a çıkartıldı. Sakatlık derecesi azlığına göre, prim ödeme gün sayısı ve 15 yıl olan sigortalılık süresi koşulları da kademeli olarak artırıldı.

Özürlüler haftasında, sevimsiz bir haber ama maalesef acı bir gerçek!

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 15.05.2008)

GÜNDEM