BASINDAN YAZILAR
Resul KURT - Ücretleri bankadan ödememe cezası! - MuhasebeTR

Resul KURT - Ücretleri bankadan ödememe cezası!

Bir çoğumuzun, farkına bile varmadığı bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakı kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenecek. Ancak hangi işverenlerin ücret ve bu gibi ödemeleri bankadan yatırmak zorunda olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek.

İşverenlerin tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alınarak belirlenecek.

Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemeyecekler.

Kanun hükmü yürürlüğe girdi ama yönetmelikle zorunlu tutulacaklar belirlenmedi daha. Hangi işverenlerin bu zorunluluk kapsamına girdiği kısa bir süre içinde belirlenerek duyurulacak.

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyenlere bu durumda olan her işçi ve her ay için 100 YTL idari para cezası uygulanacak. 

* * * 

Dul aylığı için hangi kuruma başvurulmalı?

Eşim 2007 yılında öldü. Bağ-Kur’da 1984-1994 arasında 4 tam yıl prim ödemiş. En son SSK sigortalısı olarak çalışıyordu. SSK numarası var, günü yoktu. İşe giriş bildirgesi ve tekrar giriş bildirgesi ile 1996-1997 arasında 4 adet dönem bordrosunu buldum. Bordrolarda 89 günü var. Bana ölüm aylığı bağlanır mı? SSK’ya mı, yoksa Bağ-Kur’a mı müracaat etmem gerekiyor?

Hatice Paytar

Çalışma hayatı süresince, farklı kurumlara tabi çalışan sigortalıların hizmetlerinin birleştirilmesi, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanuna göre yapılmaktadır. Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenmektedir.

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanmaktadır.

Dolayısıyla, okurumuzun eşi son olarak SSK sigortalısı olarak çalışırken vefat ettiğinden ilgili SGK sigorta müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. En az beş yıllık sigortalılık süresi ve toplam 900 gün prim ödenmiş olması durumunda dul yetim aylığı bağlanmaktadır. Bu nedenle okurumuza da aylık bağlanacaktır. 

* * * 

SSK’dan emeklilik

1961 doğumlu ev kadınıyım. 1997 yılında 3 ay SSK’lı olarak çalışıp prim ödedim. SSK’dan nasıl emekli olabilirim?

Nilgün Kocadağ

SSK isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilmek için en az 1.080 gün prim ödenme koşulu aranmaktadır. Dolayısıyla SSK isteğe bağlı sigortasına devam etmeniz mümkün değildir. Ancak, ev kadınları Bağ-Kur isteğe bağlı sigortasına devam edebilmektedir. Bu şekilde sosyal güvencenizi devam ettirerek, emekliliğinize 3.5 yıl kalınca SSK’lı olarak bir işte çalışmanız halinde SSK sigortalısı olarak emekli olursunuz.

(Kaynak: Star Gazetesi | 15.05.2008)

GÜNDEM