BASINDAN YAZILAR
Askerdeyken İşsizlik Maaşı Alabilir Miyim? / Hüseyin İrfan Fırat - MuhasebeTR

Askerdeyken İşsizlik Maaşı Alabilir Miyim? / Hüseyin İrfan Fırat

SORU: 4 yıldır bir firmada çalışıyorum. İşsizlik maaşı alma kriterlerine uyuyorum ve 2020 başında askere gideceğim, askerde olduğum dönemde işsizlik maaşı alabilir miyim?

İşsizlik Sigortası Kanunu’na baktığımızda konuyla ilgili aşağıdaki tanımlamaları görüyoruz:

c) İşsizlik sigortası: Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı,

d) Sigortalı: Bu kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan ve çalıştığı süre içerisinde işsizlik sigortası primi ödeyen kimseyi,

e) Sigortalı işsiz: Bu kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimseyi.

Şimdi öncelikle c şıkkında belirtilen “herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden” tanımından kastın ne anlama geldiğine bakalım.

İŞÇİNİN KENDİ KUSUR VE KASTI NE ANLAMA GELİYOR?

Burada anlatılmak istenilen, kişinin İş Kanunu’nun 25/2. maddesinde belirtilen ‘Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’ başlıklı maddesidir. Bilindiği üzere, bu madde çerçevesinde işveren tarafından yapılan haklı fesihlerde işçiye herhangi bir tazminat da ödenmemektedir. İşte kanunun tanımladığı bu madde nedeniyle (ki bu madde işyerinde kavga, taciz, işverenin güvenini kötüye kullanma, işe nedensiz olarak devamsızlık vb. durumları içermektedir) işini kaybeden bir çalışan işsizlik ödeneğinden de yararlanamamaktadır.

İSTİFA EDEN DE YARARLANAMAZ

Bunun dışında kendi iradesiyle işten ayrılan, yani istifa eden bir çalışan da işsizlik ödeneğinden yararlanmaz.

Bu açıklamalardan sonra sorunuza dönecek olursak; muvazzaf askerlik görevi nedeniyle işten ayrılan bir çalışan askerlik hizmeti süresince işsiz tanımı içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle askerlik yaparken aynı zamanda işsizlik ödeneğinden yararlanılması elbette ki mümkün değildir.

ASKERLİK HİZMETİ BİTİNCE YARARLANMAK MÜMKÜN

Buna karşın askerlik hizmetini tamamlayan bir kişi, askerlik hizmeti öncesinde işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl içinde son 120 günün kesintisiz olmak üzere, en az 600 gün prim ödemiş ise işsizlik ödeneğinden yararlanabilir. Bunun için askerlik hizmeti sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na başvurulmalıdır.

(Birgün | 15.10.2019)

GÜNDEM