BASINDAN YAZILAR
Erdal AYDIN - Çalışanlar, 2008-KPSS'ye girebilir mi? - MuhasebeTR

Erdal AYDIN - Çalışanlar, 2008-KPSS'ye girebilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında hangi statüde (memur, sözleşmeli personel gibi) olursa olsun çalışanlardan lisans öğrenim düzeyine sahip olanların 2008-KPSS (lisans) sınavına girmeleri mümkün bulunmaktadır. Peki çalışanlar niçin 2008-KPSS-Lisans sınavına başvurabilirler. İşte çalışanlar için 2008-KPSS (lisans) sınavına başvurma nedenleri...

* KPSS (A) Grubu kadrolara atanabilmek için...
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorsunuz ve 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunusunuz. Hayalinizde, yeterlilik sınavıyla girilen kariyer mesleklerde görev yapmak var. O zaman bu hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsanız. 2008-KPSS'ye başvurmanız gerekmektedir. Kamu kurumlarında çalışanlardan 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunu olanlar kamu kurum ve kuruluşların KPSS (A) Grubu kadrolarına yönelik olarak yapılacak olan giriş sınavlarına girebilmek için 2008-KPSS (Lisans)'a başvurmaları mümkün bulunmaktadır. Örneğin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi iktisat mezunusunuz. Memur kadrosunda görev yapıyorsunuz, 2008 KPSS (lisans) sonuçları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının müfettiş yardımcısı ve uzman yardımcısı gibi kadrolarının giriş sınavlarına girebilirsiniz. Bu arada KPSS (A) Grubu kadrolar için bazı kamu kurum ve kuruluşları kendi özel yönetmeliklerinde KPSS (A) Grubu kadroları için yaş şartını genel olarak, "30 yaşından gün almamış olmak" şeklinde bazı kurum ve kuruluşları "35 yaşından gün almamış olmak" şeklinde düzenlemektedirler. Yaş konusunu bir kere daha hatırlatalım.

* Devlet memuru olabilmek için;
Kamu kurumlarında çalışan 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunu olan 4/B ve 4/C'lilerin devlet memuru olabilmesi için 2008-KPSS (lisans) sınavına girmeleri mümkün bulunmaktadır. Eğer 4/B ve 4/C'li iseniz statünüzden memnun değilseniz ve devlet memuru olmak istiyorsanız 2008-KPSS (lisans)'a başvurmanız mümkün bulunmaktadır.

* KİT'lerde sözleşmeli personel olabilmek için...
4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunu olan bazı devlet memurları, ücretlerinin yüksekliği nedeniyle Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ndeki sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilmek için referans peşinde koşmaktadırlar. Eğer referansınız bir başka deyişle torpiliniz yoksa KPSS yoluyla ücretleri yüksek olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ndeki sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilirsiniz. Bunun için KPSS'ye girip yerleştirme dönemlerinde ÖSYM tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlara yerleştirilmesi durumunda halen çalışmakta olduğu kurumundan istifa ederek sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilmesi mümkün.

* Çalıştığınız kurumdan sıkıldınız.
4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunusunuz. Çalıştığınız kurumdan sıkıldınız başka kamu kurumlarına naklen atanmak istiyorsanız. Ama referansınız yok. Bu takdirde KPSSLisans'a girip ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmelere başvurup, ÖSYM tarafından yerleştirilmesi durumunda, halen çalışmakta olduğu kurumunun muvafakatı ile yerleştirilen kadrolara naklen atanmanız mümkündür.

* durumundan tayin yapamıyorsanız...
4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunusunuz, 4/B'li olarak çalışıyorsunuz. Eş durumundan eşinizin yanına gitmek istiyorsunuz ama mevzuat çerçevesinde gidemiyorsanız... Eşinizin yanına gidebilmek için 2008 KPSS (lisans)'ye girip ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmelere başvurup eşinizin bulunduğu kadro ve pozisyonlara ÖSYM tarafından yerleştirilmesi durumunda, aile birliğinizi kendi bilgi ve gücünüzle sağlamış olursunuz. (Eğer 4/B'liye eş durumundan tayin olanağı ilgili bürokratlar tarafından sağlansa bu yola gerek yok. Bu arada bu konu ile yetkilileri uyaralım.)

* Unvan değişikliği yapmak isteyenler...
Kamu kurum ve kuruluşunda 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olarak memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışıyorsunuz. Öğrenim nedeniyle ihraz edilen unvanlı kadrolara atanmak istiyorsunuz ama çalıştığınız kurum ya unvan değişikliği sınavı açmıyor ya da sizin unvanınıza ilgili boş kadro kurumda mevcut değilse bu durumda KPSS'ye görevde yükselme ve unvan değişikliği için girilebilmesi mümkün. Önemle tekrar ediyorum. Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinde KPSS'nin de bir yol olarak kullanılması mümkün. Bu durumdaki kişiler başka kurumlarda hatta kendi kurumunda bile yerleştirme kılavuzunda ilan edilen kadrolara ÖSYM tarafından yerleştirilmesi durumunda, kurum tarafından atamaların yapılması mümkün.

Örnek olarak
Örneğin A bakanlığında memur unvanında çalışıyorsunuz. Mühendislik fakültesini bitirdiniz ama kurumunuz unvan değişikliği sınavı açmıyor. KPSS'ye girdiniz ve yüksek puan aldınız. Geçerlilik süresi içinde ÖSYM'nin ilan ettiği kadrolardan mühendis kadrosuna yerleştirildiniz. Çalıştığınız kurumun muvafakatı ile mühendis kadrosuna naklen atanabilirsiniz. Böylece unvan değişikliği sınavına girmeden mühendis kadrosuna atanabilirsiniz.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 13.05.2008)

GÜNDEM