BASINDAN YAZILAR
Genç Girişimci Teşvikinden Yararlanmak İçin İlk Defa Vergi Mükellefi Olmak Gerekiyor / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

Genç Girişimci Teşvikinden Yararlanmak İçin İlk Defa Vergi Mükellefi Olmak Gerekiyor / Ahmet Kıvanç

Gençlerin kendi işini kurmaları için vergi ve prim teşviki uygulanıyor. 2019 yılı rakamlarıyla, üç yıllık sürede sağlanan teşvik tutarı 60 bin liraya kadar ulaşıyor. Teşvi alabilmek için ilk defa vergi mükellefi olmak gerekiyor. Üç yıl tamamlanmadan işine son verip yeniden iş kuranlar teşvik hakkını kaybediyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç genç girişimci teşvikinde dikkat edilmesi gereken ayrıntıları yazdı.

İş aramak yerine kendi işini kuran, mesleki faaliyetini kendi adına kurduğu firma üzerinden gerçekleştiren gençlere yönelik 2016 yılından beri vergi teşviki uygulanıyor. Geçen yıl çıkartılan kanunla vergi teşvikine ilave olarak prim teşviki de sağlandı. Buna göre, genç

girişimcilere üç yıl vergi teşviki, 12 ay da prim teşviki veriliyor.

4/b kapsamındaki sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) her ay brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançlar üzerinden yüzde 34.5 oranında prim ödemeleri gerekiyor. Genç girişimcilerin, asgari ücretin yüzde 34.5’i oranındaki primleri ilk 12 ay boyunca hazînece karşılanıyor. Bu da 2019 yılı rakamlarıyla aylık 882.65 TL’ye karşılık geliyor. Asgari ücret arttığında, yararlanılacak prim teşviki tutarı da artıyor. Örneğin ekim ayında faaliyete başlayan bir genç yıl sonuna kadar aylık 882.65 TL’lik; ocak ayından itibaren de 9 ay boyunca yeni asgari ücret üzerinden ödemesi gereken primden kurtulacak.

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, genç girişimcilerin yıllık 75 bin liraya kadar olan kazançlarından üç yıl boyunca vergi alınmıyor. Genç girişimciler, bu yılki vergi dilimi üzerinden yıllık 16 bin 550 lira vergi ödemekten kurtuluyor.

2019 yılı rakamlarıyla genç girişimcilerin üç yıl boyunca sağlayacakları toplam teşvik tutarı 60 bin lirayı buluyor.

TEŞVİKTEN YARARLANMA KOŞULLARI NELER?

Genç girişimcilere sağlanan vergi ve prim teşvikinden yararlanabilmek için öncelikle kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş arasında bulunmak zorunlu. Aranan bir başka koşul ise ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olunması. Faaliyete başlanılan tarihte 29 yaşını doldurmamış olmak, teşvikten yararlanmak için yeterli. 29 yaşını doldurmaya bir ay kala kendi işini kuran gençler de 3 yıl boyunca teşvikten yararlanabiliyor.

Vergi teşvikinde, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançlar dikkate alınıyor.

Girişimci gencin aynı zamanda kira, menkul kıymet sermaye iradı veya ücret geliri gibi beyana tabi başka gelirleri varsa, onlar 75 bin liralık kazanç hesabında dikkate alınmıyor.

Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda, teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devred ilemiyor.

Genç girişimcilerin adi ortaklık veya şahıs şirketi kurarak faaliyete başlaması halinde, tüm ortakların gerekli koşulları taşıması gerekiyor. Bu durumda ortaklar vergi ve prim teşvikinden ayrı ayrı yararlanabiliyor. Ancak, ortaklardan birinin bile şartları taşımaması halinde diğer ortaklar teşviklerden yararlanamazlar.

3 YIL DOLMADAN İŞİNİ DEĞİŞTİREN HAKKINI KAYBEDER

Genç girişimci teşvikinden bir defaya mahsus yararlanılabiliyor. Teşvik alınmakta olan faaliyeti terk ettikten sonra teşvik kapsamında da olsa yeni bir faaliyete tekrar başlanılması halinde teşvik hakkı kayboluyor. Çünkü, teşvikten yararlanabilmenin koşulu, o kişi adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olması.

Nitekim, teşvikten yararlanmakta iken 15 Eylül 2018 tarihinde işini terk edip, 5 Ekim 2018 tarihinde yeni iş kuran bir genç girişimcinin talebi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 10 Temuz 2019 tarihinde düzenlenen özelgede talebe ilişkin olumsuz görüş bildirildi. Özelgede, teşvikten yararlanmakta olan genç girişimcilerden bir süre sonra faaliyetlerini terk edenlerin, sadece terk ettiği tarihe kadar elde edilen kazançlar için istisnadan faydalanabileceği, ancak teşvik kapsamındaki faaliyetini terk ettikten sonra yeniden faaliyete başlaması durumunda ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından, teşvikten faydalanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

ÖLEN BABASININ İŞİNİ DEVRALAN GENCE DE TEŞVİK

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar teşvikten yararlanamıyor. Fakat, daha önce kurulmuş bir işletme veya mesleki faaliyeti devralmak mümkün. İşletme devralınan kişi eş veya üçüncü dereceye kadar akraba değil ise teşvik veriliyor.

Bununla birlikte, ölen anne babanın sahip olduğu şirketi devralan ve 29 yaşını doldurmamış bulunan eş ve çocuklar da genç girişimci teşvikinden yararlanabiliyor.

Teşvikten yararlanmak isteyen genç girişimcilerin ilk adım olarak vergi mükellefi olması gerekiyor. Prim teşvikinden yararlanabilmek için ise vergi dairesinden “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” belgesi alınarak sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine sunuluyor.

(Kaynak: Haber Türk | 03.10.2019)

GÜNDEM