BASINDAN YAZILAR
Memurların Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği Ne Zaman Çıkacak? / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

Memurların Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği Ne Zaman Çıkacak? / Ahmet Kıvanç

Okul çağına gelmemiş çocuğu bulunan binlerce memur, yarım zamanlı çalışmaya ilişkin yönetmeliği bekliyor. Konuyla ilgili yasa 2016 yılında yürürlüğe girdi. İşçiler, aynı yıl bu haktan yararlanmaya başladılar. Memurların yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmesi için gerekli yönetmelik ise hala yayımlanamadı. Gecikme, kurumların bu haktan yararlanabilecek memurların kapsamını daraltma çabalarından kaynaklanıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, memurların beklediği yarım zamanlı çalışma hakkını yazdı.

2016 yılında memur ve işçilere yönelik birçok hak tanındı. Bunlardan biri de çocuklar okula başlayıncaya kadar, isteyen ebeveynin yarım gün çalışıp, yarım gün çocuğuyla ilgilenebilmesine olanak sağlayan düzenleme oldu. Bu amaçla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’na hükümler konuldu. Kanun değişikliği 10 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. İşçilerle ilgili yönetmelik aynı yıl kasım ayında yayımlandı ve isteyen işçiler bu haktan yararlanmaya başladı.

Yasa çıktığında doğan çocuklar 4. yaşına girdi ancak memurlarla ilgili yönetmelik henüz yayımlanamadı. Aslında yönetmelik taslağı hazırlanmış bulunuyor. Ancak, uygulamadan yararlanamayacak memurların belirlenmesi konusunda netlik sağlanamadığı için yönetmelik yayımlanamıyor. Bakanlıklar ve kamu kurumları, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecek memurların kapsamını olabildiğince daraltmaya çalışıyor. Buna karşılık Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere, Çalışma Bakanlığı da yasanın amacına ulaşabilmesi için kapsamı mümkün olduğunca genişletmeye çaba sarf ediyor.

Kanuna göre, doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin bitiminden, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ayın başına kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Bu haktan yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ayın başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacak. Yarım zamanlı çalışacak memurların çalışma saatleri, ilgili kurum tarafından belirlenecek.

YÖNETİCİLER YARARLANAMAYACAK

Yönetmelik taslağına göre, tüm kamu kurumlarında şube müdürü ve üstündeki yöneticiler ile bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarında görev yapanlar ile kurumlarda çalışan sayman, tahsildar ve veznedarlar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak.

Kurumların, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaması yönünde görüş bildirdiği memurlar ise şöyle:

Dışişleri Bakanlığı: Merkez ve yurt dışı teşkilatında görev yapan aday meslek mensupları ile üçüncü katip ve üzerindeki tüm meslek mensupları,

Ticaret Bakanlığı: Muhafaza memuru, makinist, kaptan ve gemi adamları,

İçişleri Bakanlığı: Tüm teşkilatlarda görev yapan tüm unvanlar,

Milli Eğitim Bakanlığı: Tüm teşkilattaki öğretmenler,

Milli İstihbarat Teşkilatı: Tüm unvanlar,

Adli Tıp Kurumu: Adli Tıp Kurumu, grup başkanlıkları ve şube müdürlüklerindeki sağlık teknikerleri ve adli tıp uzmanları,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: Arama ve kurtarma teknisyenleri,

Diyanet İşleri Başkanlığı: Tüm unvanlar,

Orman Genel Müdürlüğü: Orman muhafaza memurları,

Üniversite hastaneleri: Tüm unvanlar,

Belediyeler: İtfaiye ve zabıta teşkilatındaki tüm unvanlar.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer bakanlıklar arasında, haktan daha fazla personelin yararlanması konusunda görüşmeler devam ediyor.

YARIM ZAMANLI ÇALIŞAN MEMURA İKİ SEÇENEK

Memurların haftalık çalışma süresi genel anlamda 40 saat olarak uygulanıyor. Ancak, özel kanunlarla, kurumlar için farklı çalışma süreleri de belirlenebiliyor.

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurların haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek ve iki seçenekten birine göre çalışabilecekler.

1.    seçenek: Çalışma süresi haftada üç günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecek. Örneğin, haftada 2 gün 8’er saat, 1 gün 4 saat çalışacak.

2.    seçenek: Çalışma süresi günde 3 saatten az olmamak kaydıyla günlere bölünebilecek. Örneğin, haftanın 5 günü, günde 4 saat çalışacak.

Yetkili amir, memurun talebi veya hizmet ihtiyacına göre günlük çalışma saatlerinde, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilecek.

İKİ EŞ DE FAYDALANABİLECEK

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, istekleri halinde iki eş de aynı dönemde veya farklı dönemlerde yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecek. Yarım zamanlı çalışan memura ayrıca süt izni verilmeyecek.

Evli veya bekâr memurlar çocuk evlat edinmeleri halinde, çocuk zorunlu ilköğretim çağına gelinceye kadar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecekler.

Yönetmelik henüz yayımlanmamakla birlikte, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanma talebine ret yanıtı alan memurlar idare mahkemelerinde dava açabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yarım zamanlı çalışma talebini reddetmesi üzerine bir polis memurunca açılan dava, memur lehine sonuçlandı. Ancak, bu tür kararlardan sadece davayı açan kişi yararlanabiliyor.

(Kaynak: Haber Türk | 02.10.2019)

GÜNDEM