BASINDAN YAZILAR
1 Yılı Dolmadan İşten Ayrılan Çalışanlar Da Tazminat Alabilir - MuhasebeTR

1 Yılı Dolmadan İşten Ayrılan Çalışanlar Da Tazminat Alabilir

Çalışanların işten ayrılırken aldıkları tazminat kendilerini bir süre için garantiye almalarını sağlıyor. Çalışanlar için son derece önemli olan ihbar tazminatı iş yerinde 1 yılını doldurmayanlara ödenmiyor. Fakat 1 yılını doldurmayanların da alabilecekleri tazminatlar var.

Ülkemizde çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemelerde işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için en az 1 yıl çalışma şartı konulmuş durumda. Bu yüzden 1 yılın altında çalışması bulunanlar işten kendi istekleriyle ayrılmasalar bile kıdem tazminatı alamıyor. Ancak 1 yılı dolmayan işçilerin de alabildikleri tazminatlar bulunuyor.

ÖNCEDEN BİLDİRMELİ

4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. Maddesi gereğince iş sözleşmesini fesh etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. Yani işçisine işten çıkarmadan önce gerekli süre içerisinde ihbar etmek şartıyla sözleşmesini fesh edeceğini bildirmek zorundadır.

İŞÇİ İÇİN DE AYNI KOŞUL GEÇERLİ

Aynı durum işçi için de geçerlidir. İşten ayrılmadan önce yine gerekli süre içinde işçi, işten ayrılacağını bildirmek zorundadır. Bu şartlara uymayan işçi veya işveren, ihbar tazminatı öder..

Yasa işçinin kıdemine göre yani çalışma süresine göre ne kadar ihbar tazminatı alabileceğini de şöyle belirliyor:

BU SÜRELERE DİKKAT!

İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,

İşi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,

İşi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır. İş sözleşmesini belirlenen bu bildirim sürelerine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Yani 6 aya kadar çalışması olan bir işçi ihbar süresine uymadan çıkartılırsa, işveren ona 2 haftalık ücret ödemek zorunda. Yasa gereği bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

(Kaynak: Gazete Vatan | 30.09.2019)

GÜNDEM