BASINDAN YAZILAR
Köpek Isırırsa İş Kazası Sayılır / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Köpek Isırırsa İş Kazası Sayılır / Ali Şerbetçi

■ Bir galvaniz fabrikasında işçi olarak çalışıyorum. 2 hafta önce, öğle tatilinde bahçede otururken fabrikada beslenen köpeklerin saldırısına uğradım. Yaşadığım bu olay iş kazası sayılır mı? Y. ÜNAL
5510 sayılı Kanun'un 13.
Maddesi'nde iş kazasının tanımı yapılmış ve hangi hal ve olayların iş kazası sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Hizmet akdi ile çalışan ve emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.
Bu hükümlere göre; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olaylar iş kazası sayılmaktadır. Olayın yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaz, işyerinde gerçekleşmiş olması, iş kazası sayılması için yeterlidir. Bu durumda işyerinin ne olduğunu tanımlamak gerekir. Kanuna göre işyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir ve işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım , beden veya meslek eğitim yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmaktadır. Dolayısıyla maruz kaldığınız olay; olayın işyeri bahçesinde meydana gelmesi ve bahçenin işyerinden sayılması, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasına tabi bir sigortalı olmanız, olay sonucunda bedenen zarar görmüş olmanız ve bu zarar ile köpek saldırısı arasında bir illiyet bağının bulunması yani zararın köpek saldırısı nedeniyle doğmuş olması nedeniyle iş kazası sayılır..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 24.09.2019)

GÜNDEM