BASINDAN YAZILAR
Devletten Süt Parası / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Devletten Süt Parası / Ali Şerbetçi

23.08.2010'dan itibaren çalışıyorum. Geçen ay ikiz bebeklerimiz oldu. Eşim şu anda sigortalı değil. Benim sigortalılığımdan dolayı süt parası alabilir miyiz?
Emzirme ödeneği;
 Hizmet akdi ile çalışan, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklu, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçisi, ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan ve konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan kadın sigortalılara,
 Bir kapsamda sigortalı olmayan kadının yukarıda belirtilen sigortalılık halleri kapsamında sigortalı sayılan eşine,
 Kendi çalışmaları nedeniyle gelir ve/veya aylık almakta iken doğum yapan kadına,
 Herhangi bir kapsamda sigortalı olmayan ve doğum yapan kadının, kendi çalışmaları nedeniyle gelir ve/veya aylık almakta olan eşine verilir.
Emzirme ödeneği çocuk başına bir defaya mahsus verilmektedir.
Emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekir.
Diğer taraftan, emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilir.
Bütün bu açıklamalar ışığında; eşiniz sigortalı olmasa bile, evli olmanız nedeniyle size emzirme ödeneği verilecektir. Bunun tutarı, 2019 yılı tarifesi esas alındığında her bir çocuğunuz için ayrı ayrı olmak üzere 180 liradır..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 23.09.2019)

GÜNDEM