BASINDAN YAZILAR
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Durgunluğun farklı bir açıdan fotoğrafı - MuhasebeTR

Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Durgunluğun farklı bir açıdan fotoğrafı

DÜNKÜ yazımıza, farklı bir açıdan çektiğimiz fotoğrafla devam ediyoruz.

Ekonomide canlılık ya da hareket varsa, bununla ilgili görüntü, vergi gelirlerine de yansır.

Kuşkusuz durgunluk da.

KDV GERİLİYOR

2008 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait tabloya bakıyoruz; Dahilde Alınan KDV gelirlerinde, sürekli bir gerileme var.

Ocak ayında tahsil edilen 2 milyar 057 milyon YTL KDV, Mart ayında 858 milyon YTL’ye düşmüş. Yarı yarıya azalmış desek, yarıdan da fazla; tam yüzde 58 düşmüş!

KDV nereden alınıyor? Mal satışından ve hizmetten. /_np/0695/5520695.jpg

Demek ki mal satışı ve hizmetlerde, ciddi bir gerileme ve durgunluk var!

Peki. Bu yılın Mart ayında 858 Milyon YTL olan KDV geliri, 2007 yılının Mart ayında ne kadarmış? Hemen açıklayalım; 1 milyar 958 milyon YTL. Yani yüzde 228’i.

GELİR VERGİSİ

Bu vergi de üç aydır sürekli geriliyor.

Ocak ayında 3 milyar 737 milyon YTL olan Gelir Vergisi tahsilatı, Mart ayında ne olur?

"Ne olacak, Mart ayı vergi ayı olduğuna göre, mutlaka artmıştır" dediğinizi duyar gibiyim. Ancak olay tam aksi. Ocak ayında 3 milyar 737 milyon YTL olan gelir vergisi tahsilatı, Mart ayında 2 milyar 372 milyon YTL’ye düşmüş. Başka bir anlatımla, yüzde 37 gerilemiş!

DİĞER VERGİLER

Özel Tüketim Vergisine bakıyoruz; o da her ay geriliyor.

Özellikle petroldeki gerileme ilginç. Akaryakıta zam yapıldıkça, içindeki vergi de artıyor.

O da ne?

Yapılan zamlara rağmen, akaryakıt ve doğalgazdan Ocak ayında tahsil edilen, 1 milyar 993 YTL ÖTV, Mart’ta 1 milyar 609 milyon YTL’ye düşmüş!

Ağırlıklı olarak haberleşmeden alınan Özel İletişim Vergisinde de sürekli bir azalma var. Demek ki telefonla konuşmalar da azalıyor. Banka işlemlerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) de her ay azalıyor. Önceki gün, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince’nin de açıkladığı gibi, 2008’de bankaların durumu da iç açıcı değil. BSMV gelirlerindeki gerileme de bunu doğruluyor.

ARTAN VERGİ NE?

Şimdi diyeceksiniz ki "Hiç mi artan vergi yok?"

Olmaz olur mu efendim, var tabii. İthalat arttığına göre, İthalde Alınan KDV’de artış var.

Ocak ayında 2 milyar 130 milyon YTL olan bu vergi, Mart ayında 2 milyar 623 milyon YTL’ye yükselmiş.

Bu işte bir yanlışlık var. Biz, azalan vergilerin artmasını, artanın da azalmasını istiyoruz.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 08.05.2008)

GÜNDEM