BASINDAN YAZILAR
Evli, Bekâr ve Çocuklu Aileler Ne Kadar Vergi İadesi Alır? / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Evli, Bekâr ve Çocuklu Aileler Ne Kadar Vergi İadesi Alır? / İsa Karakaş

Çalışan okuyucularımızın en çok merak ettiği konulardan biri de kamuoyunda vergi iadesi olarak bilinen asgari geçim indirimi uygulamasıdır. Zira  bu indirim oranı özellikle asgari ücretli ve diğer dar gelirli çalışanlar için küçük de olsa önemli bir katkıdır. Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanmaktadır.

Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, ücretlinin asgari geçim indiriminden bir yıl boyunca faydalanacağı net menfaattir. Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12'ye bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde yararlanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı, yıllık olarak hesaplanan tutarın 1/12'sini geçemeyecektir. Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.

Asgari geçim indiriminden faydalanacak kişiler

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler. Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler ile;

•Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler ve
•Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) faydalanabilmektedir.

2019 yılında çalışanın evli-bekâr, eşin çalışıp çalışmaması ile çocuk sayısına göre yıllık ve aylık olarak asgari geçim indirimi miktarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Bu tabloya bakarak sizlere ödenmekte olan asgari geçim indiriminin doğru olup olmadığını kendiniz kontrol edebilirsiniz.

Faydalanamayacak olan çalışanlar

Hemen belirtelim asgari geçim indiriminden tüm ücretliler faydalanamamaktadır. Faydalanamayacak olanlar;

  • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
  • Özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar. 
  • Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar, ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
  • İkametgâhı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler ile

Serbest Bölgeler Kanunu, Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb. uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar da asgari geçim indiriminden yararlanamazlar.

             ***

“Dilin kemiği yoktur ama bir vuruşta öldürdüğü insan çoktur.” Hazreti Ali

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 26.08.2019)

GÜNDEM