BASINDAN YAZILAR
İşe Girdikten Sonraki Yaş Düzeltmesi Emeklilikte Dikkate Alınmaz / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

İşe Girdikten Sonraki Yaş Düzeltmesi Emeklilikte Dikkate Alınmaz / Ahmet Kıvanç

Sigortalı olarak işe girdikten sonra yapılan yaş düzeltmeleri emeklilikte dikkate alınmaz. Yaş düzeltmenin emeklilikte dikkate alınabilmesi için düzeltme işleminin işe başlamadan önce yapılması gerekir. Çocuğunun doğum tarihinde yanlışlık bulunanlar, düzeltmek için acele etmeli. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, sosyal güvenlikte yaş düzeltme ile ilgili merak edilenleri yazdı.

Bazı okurlarımız, “Mahkeme kararıyla yapılan yaş düzeltmesi emeklilikte dikkate alınır mı?” diye soruyorlar. Sorunun cevabı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 57. maddesi ile Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 89. maddesinde yer alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında, hekim veya sağlık kurulu raporunda durumun ilk defa tespit edildiği tarihteki nüfus kütüğünde kayıtlı olan doğum tarihlerini esas alıyor.

Malullük, yaşlılık veya dul - yetim aylığı bağlanırken, sigortalılar ile hak sahibi çocuklarının ilk defa sigortalı olarak işe girdikleri tarihte nüfusta kayıtlı bulundukları doğum tarihleri dikkate alınıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenlerin, çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocuklarının nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihi kabul ediliyor.

YAŞ DÜZELTMELERİ DİKKATE ALINMIYOR

SSGK’dan aylık veya gelir bağlanırken, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmıyor. İş kazası ve meslek hastalığında ise bu konuda hekim ya da sağlık kurulu raporuyla iş kazasının veya meslek hastalığının ilk defa tespit edildiği tarihten sonraki yaş düzeltmeleri kabul edilmiyor.

İRADE DIŞI HATALAR VARSA NE OLACAK?

“Nüfus işlemleri sırasında bilgiler bazen görevlilerce hatalı kaydediliyor, bu durumda vatandaş ne yapacak?” diye haklı bir soru akla geliyor. Kanunda bu konuda kolaylık sağlanıyor. Nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin nüfus kütüğünün yenilenmesi veya naklinde yeni nüfus idaresi kayıtlarına hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmeler, sigortalının iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hatanın giderilmesi amacını taşıdığı için emeklilik işlemlerinde dikkate alınıyor. Ancak bunun belgelenmesi veya mahkeme kararı gerekiyor

YAŞ DÜZELTME İŞLEMİ İŞE GİRMEDEN YAPILMALI

Çocuğunun yaşı çeşitli nedenlerle nüfus kaydına yanlış yazılmış olanlar, düzeltme işlemini çocuk henüz işe girme yaşına gelmeden yaptırmalı. Staj dolayısıyla yapılan sigorta girişleri, yaş düzeltmesine engel değil. Ancak, normal çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmeleri kabul edilmeyeceğinden, düzeltmenin önceden yapılması gerekiyor.

DOĞUM GÜNÜ BELLİ OLMAYANLARIN DURUMU

Özellikle eski nüfus kayıtlarında doğum yılı bulunuyor ama gün ve ay bilgisi yer almayabiliyor. Doğum tarihi hanesinde sadece 1965 yazabiliyor. Bu durumdaki kişilerin doğum tarihi 1 Temmuz olarak kabul ediliyor. Emeklilik yaşı da 1 Temmuz’a göre hesaplanıyor. Nüfus kaydında sadece ay ve yıl yazılı olanlarda ise doğum tarihi o ayın 1’i olarak kabul ediliyor.

Askerler ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası emekli oldukları için nüfus kaydında ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylül’den önce olanların yaş haddinden emeklilik işlemleri 1 Eylül tarihinde yapılıyor. Doğum tarihi 1 Eylül’den sonra olan askerler ise ertesi yılın aynı tarihinde yaş haddinden emekli ediliyor.

(Kaynak: Haber Türk | 26.07.2019)

GÜNDEM