BASINDAN YAZILAR
Net Bilgi İçin Verilerin De Net Olması Gerekiyor / Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Net Bilgi İçin Verilerin De Net Olması Gerekiyor / Sezgin Özcan

Bir okurum iletisine “SÖZCÜ Gazetesi'nde köşenizi takip ediyorum. Yöneltilen soruların çözüm yollarını çok güzel ve net bilgiler vererek cevaplıyorsunuz. Ben de emeklilikle ilgili sizden nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda değerli bilgi ve görüşlerinizle yardımlarınızı rica ediyorum” diye başlamış.

Kendisine iltifatları için teşekkür ediyorum. Verilen bilgiler doğrultusunda mümkün olduğunca net yanıtlar vermeye, hatta verdiğim yanıtların benzer durumda olanlara da yararlı olması için genel bilgiler de vermeye çalışıyorum. Ancak soruları net olarak yanıtlayabilmeyi, verilen bilgilerin net olması sağlıyor. Verilen bilgiler eksik ve net değilse verilen yanıtlar da maalesef net olmayabiliyor. Tıpkı okurumun verdiği bilgilerde olduğu gibi.

Okurum iletisinin devamında, “1962 doğumlu olup, ilk defa 1 Ekim 1980 tarihinde SSK'lı olduğu, daha sonra 5 Eylül 1992 tarihinde Emekli Sandığı'na bağlı işe girdiği, bu tarihe kadar 4277 gün SSK, 4260 gün de Emekli Sandığı hizmeti bulunduğu, 18 Ağustos 2016 tarihinde devlet memurluğundan istifa ettiği, 15 Ocak 2017'den başlayarak 15 Mart 2019 tarihine kadar da 5434 sayılı Kanunun 12. maddesine göre isteğe bağlı 4/c primi yatırdığı” bilgilerini verip, “Ne zaman emekli olabilirim?” diye sormuş.

Okurumun Emekli Sandığı statüsünden emekliliği için biri hizmet süresi, diğeri yaş olmak üzere iki şartı sağlaması gerekiyor.

İsteğe bağlı iştirakçilik kapsamındaki günleri 4260 günlük Emekli Sandığı hizmetine dahil değilse (verilen bilgide net değil) SSK, Emekli Sandığı ve isteğe bağlı iştirakçilik kapsamındaki hizmet sürelerinin toplamı 9000 günden (25 tam yıldan) fazla olduğundan, emekliliği için gereken 25 tam yıl hizmet süresi şartını sağlamış olur. 4260 güne dahil ise 463 gün daha prim ödemesi gerekir.

YAŞ ŞARTININ TESPİTİ

Verilen bilgilere göre emeklilik yaşının net olarak tespiti de maalesef mümkün değil. Zira ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanların Emekli Sandığı statüsünden emeklilikleri için gereken yaş şartı, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla kadınlar için 20, erkekler için 25 tam yıl fiili hizmet süresini doldurmaları için kalan hizmet süresine göre tespit ediliyor. Diğer bir deyişle, yaş şartının tespiti için 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan fiili prim günü/hizmet süresi bilgisi gerekiyor.

Tekrar okurumun durumuna dönersek, verdiği bilgilerden 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim günü/hizmet süresini hesaplamak mümkün değil.

 

İlk defa sigortalı olduğu 1 Ekim 1980 tarihi ile Emekli Sandığı'na tabi çalışmaya başladığı 5 Eylül 1992 tarihi arasında 4294 gün var. SSK kapsamında 4277 günü olduğunu belirttiğine göre, tamamının 23 Mayıs 2002 tarihinden önceki döneme ait olduğu kabul edebilir.

Bu durumda, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan Emekli Sandığına tabi hizmet süresi dikkate alınmasa dahi, emeklilik için 52 yaş şartına tabi olur. Ancak bu varsayımsal hesap doğru olsaydı, 1962 doğumlu olan okurum, 52 yaşından büyük olduğundan, isteğe bağlı iştirakçiliğini sona erdirdiği 15 Mart 2019 tarihinde emekliliğe hak kazanmış olacaktı. O zaman da soru sormasına gerek olmayacaktı. “Ne zaman emekli olabileceğini” sorduğuna göre bu varsayımsal hesabın doğru olmama ihtimali yüksek.

Diğer yandan, Emekli Sandığı kapsamında 4260 günü olduğunu belirtmiş. Oysa verilen tarihler doğruysa, Emekli Sandığı keseneği ödemeye başladığı 15 Eylül 1992 tarihi ile istifa ettiği 18 Ağustos 2016 tarihi arasında 8460 gün var. Belli ki arada boşluklar var.

Boşlukların 23 Mayıs 2002 tarihinden önce mi sonra mı olduğunun tespiti mümkün değil. Bu durumda 4277 günlük SSK prim ödemesinin bir kısmının 23 Mayıs 2002 tarihinden sonra olması da mümkün. Böyle olunca da 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut prim günü/hizmet süresinin ve emeklilik yaşının tespiti mümkün olmuyor.

Ancak okurum an itibarıyla, doğum tarihini de gün, ay ve yıl olarak vermediği için 56 ya da 57 yaşını doldurmuş olmalı. 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla en az 5 tam yıl (1800 gün), toplam olarak da 9000 prim günü/hizmet süresi varsa 56 yaşını doldurmuş olduğundan hemen emeklilik başvurusunda bulunabilir.  Prim günü/hizmet süresi 3,5 yıldan fazla, 5 yıldan az ise 57 yaş şartına tabi olur.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 26.07.2019)

GÜNDEM