BASINDAN YAZILAR
Kayınbiraderi Ölen Memura 7 Gün, Annesi Ölen İşçiye 3 Gün / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

Kayınbiraderi Ölen Memura 7 Gün, Annesi Ölen İşçiye 3 Gün / Ahmet Kıvanç

İşçi ve memurların mazeret izin hakları arasında büyük farklar bulunuyor. Kayınvalidesi, kayınbiraderi ölen memur 7 gün izin alabilirken, işçi anne babası öldüğünde sadece 3 gün izin alabiliyor. İşçi, eşinin yakınları öldüğünde mazeret izni kullanamıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, işçi ve memurların mazeret izinlerini yazdı.

İş Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu’ndaki mazeret izni hakları arasında çok büyük farklar bulunuyor. İşçilerin, ana babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümünde kullanabileceği ücretli mazeret izni üç gün ile sınırlı. Daha uzun yas tutmak istediklerinde ise yıllık izinlerinden kullanabiliyorlar.

İşçiler evlenme durumunda sadece üç gün izin kullanabilirken, memurların evlenme izni yedi gün. Memurlar, çocuklarının evlenmesi durumunda da 7 gün izin hakkına sahip. İşçilerin ise çocukları evlenirken mazeret izni kullanma hakkı bulunmuyor. Çocuğunu evlendirecek işçinin yıllık izin kullanması gerekiyor.

ÖLÜMDE MAZERET İZNİ

Memurlar, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşlerinin ölümünde 7 gün mazeret izni kullanabiliyor. İşçiler ise sadece kendi ana, baba ve kardeşlerinin ölümünde izin alabiliyor. Memur kayınbiraderinin ölümünde 7 gün izin kullanabilirken, işçi, kayınpederinin, kayınvalidesinin veya kayınbiraderinin ölümünde eşinin acısını paylaşmak için yıllık izin kullanmak zorunda. Çocuğu ölen işçi de sadece 3 gün mazeret izni hakkına sahip bulunuyor.

BABALIK İZNİ

Eşi doğum yapan memur on gün babalık izni kullanabiliyor. İşçilerin babalık izni süresi ise beş gün ile sınırlı.

ENGELLİ ÇOCUK İZNİ

En az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğu bulunan memur ve işçilerin mazeret izinleri eşit. Her ikisinde de bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilebiliyor. On günlük mazeret izni anne veya babadan sadece biri tarafından kullanılabiliyor.

MEMURUN MAZERET İZNİNDE ON GÜN SINIRI

İşçilerin bir yıl içinde kullanabilecekleri toplam mazeret izin sürelerinde sınırlama bulunmuyor.

Memurların babalık, evlenme ve ölüm dışında bir yılda kullanabilecekleri mazeret izinleri 10 gün ile sınırlı. Zaruret halinde, on gün daha mazeret izni verilebiliyor. Ancak, ikinci kez verilen izin yıllık ücretli izinden düşülüyor.

ANALIK İZNİ İŞÇİ VE MEMURDA AYNI

Doğum yapan işçi ve memurlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta analık izni veriliyor. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi süreye 2 hafta ekleniyor.

Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler hem işçide hem de memurda babaya kullandırılıyor.

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçi ve memurlara da 8 hafta izin veriliyor.

DOĞUM SONRASI 6 AYA KADAR YARIM ÇALIŞMA HAKKI

Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ve memur ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçi/memurlara istekleri hâlinde birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veriliyor. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması hâlinde üç yüz altmış gün olarak uygulanıyor.

SÜT İZNİNDE FARKLILIK

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni veriliyor.

Kadın memurlar ise analık izin süresinin bitiminden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda ise günde 1.5 saat süt izni kullanabiliyor.

YILLIK İZİN MEMURLARDA 20 GÜNDEN BAŞLIYOR

Yıllık izin süresi, çalışma süresi bir yıldan beş yıla kadar olan işçilerde 14; 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlarda 20; 15 yıldan fazla olan işçilerde de 26 günden az olamaz.

Memurlarda izin süresi ise hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 20 gün; hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün olarak uygulanıyor.

(Kaynak: Haber Türk | 23.07.2019)

GÜNDEM