BASINDAN YAZILAR
29 Yaş Altındaki Gençler Dikkat! Devletten İş Kuran Gence Çifte Destek... - MuhasebeTR

29 Yaş Altındaki Gençler Dikkat! Devletten İş Kuran Gence Çifte Destek...

Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. 29 yaş altındaki gençler kendi işlerini kurduğunda yıllık 10 bin 592 liralık primini devlet yatırıyor. 3 yıl boyunca da her sene 16 bin 550 liralık vergiyi ödemiyorlar. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini devlet karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SosyalGüvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ- Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaşarasındaki gençlerin 1 yıl boyunca primleri devlet tarafından ödeniyor.

Böylece genç girişimci, 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882,65 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor.

3 YIL VERGİDEN MUAF
Gençlere prim desteğinin yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. Gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. Burada iş kurdukları tarihte 29 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

İŞTE ŞARTLARI
Vergi ve prim desteği için aranan şartlar ise özetle şöyle: "İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması."

NASIL UYGULANIYOR?
Bu şartlar yerine getirilince, 75 bin liranın altında kazanç elde edilse bile yıllık beyanname gerekiyor. İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. Bunun altında kazanç elde edildiğinde istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmiyor. 75 bin liranın üzerinde kazanç elde edildiğinde ise kalan miktar gelir vergisine tabi oluyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 16 bin 550lira seviyesinde bulunuyor.

VERGİ HESABI
Örneğin; 150 bin liralık fatura kesen bir gencin işletme giderleri 50 bin lira ise bu gencin vergi matrahı 100 bin lira değil, 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenecek. Bu istisna tutar gider olarak gösterilecek. 2019 takvim yılı içerisinde 75.000 TL gelir elde edilmiş olsun. 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlasına % 27 gelir vergisi ödenir. 35.000 x 0.27 = 9.450 TL 7.100 TL + 9.450 TL = 16.550
TL (40.000 TL'si için 7.100 TL) vergi öder. 3 yıllık kazanç: 16.550 x 3= 49.650 TL

29 yaş altındaki gençler dikkat! Devletten iş kuran gence çifte destek...

ASKERE GİDEN TAZMİNATINI ALIR/ SİZDEN GELENLER

3 senedir özel bir şirkette çalışıyorum. 31.12.2019 tarihinde askerlik tecilim doluyor. İşten ayrıldığım zaman tazminat alma hakkına sahip miyim? Mücahid BÜLBÜL 
Evet, kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı Yasa'nın 14 maddesi hâlâ yürürlükte ve orada askere gidenlerin kıdem tazminatı alacağı yazıyor.

EMEKLİLERE RAPOR PARASI ÖDENMEZ

4C emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya başladım. Kanser tedavisi için 1 yıl süre ile hastanede yattığım veya raporlu olduğum sürede, özel sektör maaşımı alamadım. Aynı işverende çalışmaya devam ediyorum. Tedavi süresinde maaş ödenmemesi yasal mı? Orhan GÜNER

Emekli olduktan sonra yatırılan primler sadece meslek hastalığı ve iş kazasıyla ilgili primler. Dolayısıyla emekliler eğer rahatsızlanırlarsa rapor parası alamıyor.

HAMİLELİK GEÇERLİ İSTİFA NEDENİ DEĞİL

4 yıldır çalışıyorum. Doğumdan sonra ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Yeşim KARA 

Kendi isteğinizle ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Hamilelik sebebiyle istifa ettiğinizde de maalesef tazminat alamazsınız.

YENİ BİLDİRGEYE GEREK YOK

Ankara'da plastik işi yapan bir limited şirketiz. Şirketimiz 3 ortaklı iken, geçen ay 1 ortak daha aldık. Şirketimizin yeni ortağının sigortalılığı ve işyerinin durumu hakkında bundan sonra ne yapmalıyız? Özellikle yeni bir işyeri bildirgesi verip vermeyeceğimiz konusunda tereddüde düştük. (İsmi saklı) 

5510 sayılı Kanun'a göre "Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları" kanunun 4. maddesinin ilk fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılırlar. Bu kapsamda limited şirket ortaklarının da 4 (b) bendi kapsamında sigortalı olmaları gerekir. Limited şirket ortaklarının sigortalılığı şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurlukları bu kişileri tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde SGK'ya bildirir. Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları ise, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu durumun, şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde SGK'ya bildirilmesi gerekir. Diğer taraftan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde bu durumların işyeri bildirgesi ile kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu durumda, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde yeni ortak alınması nedeniyle yeniden işyeri bildirgesi verilmesi söz konusu değildir.

EMEKLİLİK HESABI

1967 doğumlu bir kadınım. 01.11.1994 sigorta başlangıç tarihim. 4A'dan 3950 ve 4B'den 497 prim günüm var. Enis AKGÜN 
20 yıl, 51 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Eğer kalan kısmı SSK'dan tamamlarsanız bu şartlarla emekli olursunuz. Yaşınız tamam, yılınız tamam, priminizi tamamlayıp emekli olun.

16.07.1975 doğumluyum. 18.02.1994 tarihinden itibaren SSK primim ödenmekte. Daha öncesinde ise 2 yıllık staj dönemim var. 25 yıl sürem 2019 yılında dolacak. 6000'in üzerinde prim günüm bulunuyor. Murat KARDAŞ 
Staj dönemi emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız var. 25 yıllık süre Şubat'ta dolmuş. Prim tamam. Yaşınızı bekleyeceksiniz.

Özel firmada çalışıyorum. Ağustos 1999'da işe girdim. 6500 gün sigortam var. 1970 doğumluyum. Mehmet ŞAHİN 
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var. Priminiz tamam, yılınızın ve yaşınızın dolmasını beklemelisiniz.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 12.07.2019)

GÜNDEM