BASINDAN YAZILAR
Askerlik Borçlanması Emekli Aylığına Etkisi Nedir? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Askerlik Borçlanması Emekli Aylığına Etkisi Nedir? / Vedat İlki

5510 sayılı Kanun’un 4-1(a) bendi (SSK) kapsamındaki sigortalıların fiilen yaptıkları askerlik hizmetlerini borçlanmaları halinde, bu sürelerin aylığa hak kazanma veya aylık bağlama işlemlerinde değerlendirilir.

2008/Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi ise yine bu Kanun’a göre sigortalı sayılanların er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerini kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan sürelerin sigortalılıklarına sayılır.

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 85,28 TL x % 32 =   27,29 ,

Üst sınırı: 639,60 TL x % 32 = 204,67 TL,

esas alınacaktır.

Bu Kanun’a göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlanılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihinin, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürüleceği, sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacağı, borçlanılan prime esas gün sayısının borçlanılan ilgili aylara mal edileceği, seçilen prime esas kazancın, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanarak, söz konusu oranın ilgili ayın prime esas asgari kazancı ile çarpılacağı ve bulunan tutarın o ayın prime esas azami kazancını geçmeyecek şekilde ilgili ayın prime esas kazancı kabul edileceği öngörülmüştür.

2000 öncesi ve borçlanma talep tarihi 2008/Ekim ayı sonrası ise borçlanılan süreler ilgili yıllara gün ve kazanç olarak mal edilip, hem gün hem de kazanç (2000 öncesi sürelere) olarak aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınacaktır.

BORÇLANMA TABLOSU REHBERİ

Yıl Asgari Kazanç / Azami Kazanç Oranı
1990-1994 9,14-5,85
1995-1999 4,18-1,60
2000-2019 3,43-7,5

Kazançlarınızı analiz etmeden yapacağınız borçlanma ile hem çok para öder hem de istediğiniz sonucu elde etme imkanınız olmaz.

Sigortalıların her birinin hikayeleri farklı olup,borçlanmadan elde edecekleri fayda maliyet analizleri de farklı olur.

Soru yöneltenler askerlik borçlanması emekli maaşımı ne kadar etkiler dediğinde geçmişteki kazançlar,askerlik yapılan dönemlerin borçlanmasıyla o yıllara ait kazançların diğer kazançlar üzerinde etkisi farklılığı vs görmeden ezbere olarak aylığınız şu miktar artıyor denilmez.

Kısaca Emekli aylığı hesaplaması ve tekniğini kavramış olanlar bu soruların cevabını en az bir kaç saat sigortalının başta emeklilik statüsü olmak üzere,borçlanma miktarlarının oransal değerlerini çeşitli emekli maaş versiyonları yaparak değerlendirmesi de gerekir.

Örnek:

YIL GÜN ABO KAZANÇ
1999 2251 71,00% 9475
2008/09 2970 57% 752,40
2008/10 2629 43,62% 3.299,10
  7850    

Ek ödeme dahil:1.803 TL.

540 gün askerliğin borçlanılması halinde yukarıdaki tablo asgariden borçlanma yapılması halinde 14.736 TL. ödenecektir.(99 öncesi dönem borçlanıldı.)

Bunun karşılığında 143 Lira emekli aylığı artacaktır.

(Alitezel | 28.06.2019)

GÜNDEM