BASINDAN YAZILAR
Esnaf-Sanatkâr ve İş Yeri Sahipleri De Malulen Emekli Olabilir / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Esnaf-Sanatkâr ve İş Yeri Sahipleri De Malulen Emekli Olabilir / İsa Karakaş

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışması bulunan esnaf-sanatkâr ve diğer iş yeri sahibi Bağ-Kur'lular da malulen emekli olabilir.

Bağ-Kur (4/1-b) sigortalıların malul sayılması için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybettiği, SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir.

Malullük aylığına hak kazanmak için ayrıca;

  • En az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
  • SGK’ya yazılı (“Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ile) talepte bulunması ve kendi sigortalılığı nedeniyle SGK’ya genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması,

Şartlarının tamamının birlikte yerine getirilmiş olması zorunlu bulunmaktadır.

Başvuru ve sevk masrafları

Malullük aylığı bağlanabilmesi için; Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılarının iş yerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile kurumun ilgili ünitesine başvurması veya PTT’den alınacak e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden tahsis talep ve beyan taahhüt belgesini vermesi şarttır.

Sigortalılarca adi posta yolu veya kargo veya kuruma doğrudan yazılı başvurularda, tahsis talep tarihi olarak dilekçenin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS, Alo Post veya PTT-Kargo yoluyla gönderilen tahsis taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih kuruma intikal tarihi olarak kabul edilmektedir.

Sigortalıların malullük durumunun tespiti için kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk edilmeleri hâlinde, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla maluliyet tespitine ilişkin masrafları SGK tarafından karşılanmaktadır.

Malullük aylığının başlangıcı

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;

  • Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,
  • Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,

takip eden ay başından itibaren başlatılmaktadır.

             ***

“Başarısızlık da bir seçenektir. Eğer ki başarısız olmuyorsanız yeterince girişimde bulunmuyorsunuz demektir.” Elon Musk

"İsa Bey, eşim SSK’lı olarak çalışmakta iken 27 Mayıs 2019 günü öldü. 4860 gün primi vardı. Benim öğrenmek istediğim ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan üç erkek çocuğuma maaş bağlanır mı?" Nurhayat Birsel

Nurhayat Hanım, erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için öğrenci değilse 18, ortaöğrenim yapması hâlinde 20, yükseköğrenim yapması hâlinde 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Ortaöğrenimin 20, yükseköğrenimin ise 25 yaşından önce bitirilmesi hâlinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilir, erkek çocukların evlenmesi hâlinde aylıkları kesilmez.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 19.06.2019)

GÜNDEM