BASINDAN YAZILAR
Hastanede Mağdur Olmamak İçin Bilmeniz Gerekenler / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

Hastanede Mağdur Olmamak İçin Bilmeniz Gerekenler / Ahmet Kıvanç

Hasta ve hasta yakınları, hastaneye gittiklerinde nasıl bir fatura ile karşılaşacağını bilmiyor. En çok tartışma, özel hastanelerde alınan ilave ücretlerde yaşanıyor. Hastalardan alınabilecek ilave ücretlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) belirlediği oranları aşmaması gerekiyor. Ancak, çoğu hastanede ilave ücret tutarını artırmak için ek kalemler konuluyor. Ayakta muayenede bile “tedavi” hizmeti verilmiş gibi gösterilerek işlem yapılıyor. Faturaların dikkatle kontrol edilmesi ve gerekirse itiraz edilmesi gerekiyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, hastanelerce SGK’lılardan alınabilecek katılım payı ve ilave ücretlere ilişkin merak edilenleri yazdı.

AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ

Aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınıyor. Devlet hastanelerinde 6 TL, üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL, üniversite hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde 15 TL muayene katılım payı ödeniyor.

Emekli, dul ve yetim aylığı alanların katılım payları SGK tarafından aylıklarından kesiliyor. Diğer kişilerin katılım payı, resmi sağlık kurumlarındaki muayenelerde eczanelerce, özel hastanelerdeki muayenelerde ise muayeneyi gerçekleştiren hastanelerce tahsil ediliyor.

Aynı hastalıkla ilgili on gün içerisinde farklı hastanelerde muayene olanların katılım payları, 5 lira artırılarak tahsil ediliyor.

YEŞİL KARTLILARA İADE YAPILIYOR

Kamuoyunda yeşil kartlı olarak adlandırılan, genel sağlık sigortası (GSS) primi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca karşılananlar ile 65 yaş aylığı alanlar ve uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi vatansız kişilere, ödedikleri katılım payları sonradan iade ediliyor. Bu kişiler, talepleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından paralarını geri alabiliyor.

AYAKTA TEDAVİDE İLAÇ KATILIM PAYI

SGK’nın karşıladığı ilaçlar için emekli, dul ve yetim aylığı alanlardan yüzde 10, diğer kişilerden yüzde 20 oranında katılım payı alınıyor. Ayrıca her reçete için 3 kutuya kadar ilaçlar için 3Tl, 3 kutuya ilave her bir kutu ilaç için 1 TL olmak üzere katılım payı ödeniyor.

SGK, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ve katılım payından muaf ilaçları, liste halinde yayımlıyor. Listede yer alan ilaçlar için katılım payı ödenmiyor.

PROTEZDE 1.919 TL’YE KADAR KATILIM PAYI

Vücut dışı protez ve ortezler için emekli, dul ve yetim aylığı alanlardan yüzde 10, diğer kişilerden yüzde 20 katılım payı alınıyor. Katılım payı tutarı, her bir ortez ve protez için brüt asgari ücretin yüzde 75’ine kadar çıkabiliyor. Bu rakam 2019 yılı için bin 919 TL’yi buluyor.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE İLK DENEMEDE YÜZDE 30

Tüp bebek tedavisinde katılım payı deneme sayısına göre değişiyor. İlk denemede yüzde 30, ikincisinde yüzde 25, üçüncü denemede ise yüzde 20 oranında katılım payı alınıyor.

KİMLERDEN KATILIM PAYI ALINMAZ

İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalılardan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için katılım payı ödenmiyor.

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile sağlık raporu bulunan kronik hastaların ayaktan tedavilerinde katılım payı alınmıyor. Ancak, raporlu bir hastanın muayenesi sırasında, katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir rahatsızlığın tespit edilmesi halinde katılım payı ödenmesi gerekiyor.

Tetkik ve tahlillerde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan ve raporlu hastalar için verilen ilaçlardan katılım payı alınmıyor.

KATILIM PAYI SGK’YA, İLAVE ÜCRET HASTANEYE

Hastalardan alınan katılım payı, SGK’ya aktarılıyor. Devlet hastaneleri dışındaki hastanelerde ayrıca “ilave ücret” alınıyor. Özel üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde, SGK’nın karşıladığı tutarın iki katına kadar ilave ücret alınabiliyor.

Devlet üniversitelerine ait hastanelerde öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için, poliklinik muayenelerinde SGK’nın karşıladığı tutarın en fazla iki katı, ameliyat ve diğer hizmetlerde ise en fazla bir katı tutarında ilave ücret alınıyor. Bir defada alınabilecek ilave ücret tutarı brüt asgari ücretin iki katına kadar, yani 5 bin 117 liraya kadar çıkabiliyor.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile üniversitelerin ortaklaşa kullandıkları tesislerde görev yapan öğretim üyeleri tarafından ilave ücret alınmıyor.

ACİL SERVİSLERDE İLAVE ÜCRET ALINAMAZ

Acil servislerde “yeşil alan muayenesi” hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz. Acil servise yapılan başvuruların hepsi acil olmayabiliyor. Durumunun acil olmadığı tespit edilen hastaların eli boş dönmemeleri için “yeşil alan muayenesi” uygulanıyor.

Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için katılım payı alınamaz. Alınması durumunda sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya il sağlık müdürlüğüne şikâyet edilmesi gerekiyor.

Hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatırılması veya başka bir hastaneye sevkiyle acil hal sona eriyor. Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamaz. Acile yatırılan hastadan ilave ücret alınabilmesi için hastaya veya yakınlarına acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin yazılı belgenin imzalatılması zorunlu.

Yoğun bakım; yanık tedavisi; kanser; yenidoğan; organ, doku ve kök hücre nakli; doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemler; hemodiyaliz tedavileri; kardiyovasküler cerrahi işlemler ile 18 yaşından küçük çocuklara verilen işitsel implant işlemlerinden ilave ücret alınamıyor. Ayakta tedaviler ve kardiyovasküler cerrahi işlemler için öğretim üyesi tercihinde bulunanlar ise ilave ücret ödemek zorunda.

TRAFİK KAZASINDA ÜCRET ALINMIYOR

Trafik kazalarında, kişinin sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın tüm acil servislerde verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli SGK tarafından karşılanıyor. GSS’li kişiler, trafik kazası geçirilen araçlardan birinin plakasını bildirmesi halinde, kendilerinden ayrıca trafik kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenmiyor. GSS’li olmayan kişilerden ise kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge isteniyor.

ODA ÜCRETİ FARKI AYRICA ÖDENİYOR

SGK üzerinden karşılanan tedavilerde hastanelerce ilave oda ücreti alınabiliyor. Asgari banyo, televizyon ve telefon bulunan 2 yataklı odalarda, SGK’nın standart yatak tarifesinin 1.5 katına kadar; tek yataklı odalarda ise 3 katına kadar ilave ücret alınıyor. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemlerde de gündüz yatak tarifesi işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret ödenmesi istenebiliyor.

İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE 3 KATA KADAR İLAVE ÜCRET

Obezite ameliyatı, suda doğum gibi istisnai sağlık hizmetlerinin SGK ile anlaşmalı hastanelerden alınması durumunda ilave ücret alınıyor. İlave ücret tutarı, SGK’nın belirlediği tarifenin üç katına kadar çıkabiliyor.

(Kaynak: Haber Türk | 12.06.2019)

GÜNDEM