BASINDAN YAZILAR
Şirket Ortağı Olanlar Dikkat! / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Şirket Ortağı Olanlar Dikkat! / Ali Şerbetçi

Ankara'da plastik işi yapan bir limited şirketiz. Şirketimiz 3 ortaklı iken geçen ay bir ortak daha aldık. Şirketimizin yeni ortağının sigortalılığı ve işyerinin durumu hakkında bundan sonra ne yapmalıyız? Özellikle yeni bir işyeri bildirgesi verip vermeyeceğimiz konusunda tereddüde düştük.
5510 sayılı Kanuna göre "Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları" Kanunun 4. maddesinin ilk fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılırlar.
Bu kapsamda limited şirket ortaklarının da 4 (B) bendi kapsamında sigortalı olmaları gerekir.
Limited şirket ortaklarının sigortalılığı şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurlukları bu kişileri tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde SGK'ya bildirirler. Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları ise, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu durumun, şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde SGK'ya bildirilmesi gerekir.
Diğer taraftan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi; takip eden 10 gün içinde bu durumların işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.
Bu durumda, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde yeni ortak alınması nedeniyle yeniden İşyeri Bildirgesi verilmesi söz konusu değildir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991. 5530 gün primim var. 5...127906 Nolu SMS
25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim ve yıl şartınız tamam. 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır.

06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım. 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın günüm var. 5...364565 Nolu SMS
7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 10.06.2019)

GÜNDEM