BASINDAN YAZILAR
Erdal AYDIN - KPSS hakkında bilgi... Kamuda iş olanakları... - MuhasebeTR

Erdal AYDIN - KPSS hakkında bilgi... Kamuda iş olanakları...

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak istiyorsanız, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sizi yakından ilgilendiriyor demektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek personel (memur, işçi, sözleşmeli personel, eski hükümlü, vb.) için KPSS ön şart olduğundan, kamuda görev almak isteyenlerin bu sınava girmesi gerekmektedir. Bugün, KPSS hakkında bilgi vermek istiyoruz...

Kimler sınava girebilecek?
* 9 Mayıs 2008 itibarıyla lisans (4 veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar...
* 9 Mayıs 2008 itibarıyla mezun durumunda olmayan ve KPSS'nin geçerlik süresi olan 2 yıl içinde lisans programlarından mezun olabilecek durumda bulunan adaylar...

Son başvuru tarihi 9 Mayıs...
Başvurmak isteyenler, "2008-KPSS Seçme Kılavuzu (KPSS)-Lisans" ile aday bilgi formunu 2 YTL karşılığında 9 Mayıs 2008 tarihine kadar başvuru merkezlerinden alabilecek. Başvuru merkezleri ile ilgili bilgilere, ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Ne zaman yapılacak?
Lisans mezunları ile lisans programlarından mezun olabileceklere yönelik düzenlenecek KPSS; 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde cumar tesi sabah, cumartesi öğleden sonra, pazar sabah ve pazar öğleden sonra olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilecek. Cumartesi sabah oturumuna, tüm adayların katılması gerekiyor.

Hangi kadro ve pozisyonlar?
1- Kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS (A) Grubu kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar...
* KPSS (A) Grubu kadrolar nelerdir?
KPSS (A) Grubu kadroları; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile İl Özel İdareleri ve belediyelerin teftiş kurullarında yer alan kadro ve görevleri ifade etmektedir. KPSS (A) Grubu'na müfettiş, uzman ve denetmen yardımcılığı gibi kadroları örnek olarak verebiliriz.
* KPSS (A) Grubu kadrolarına hangi bölümlerin mezunları girmektedir?
Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan KPSS (A) Grubu kadrolarına, çoğunlukla iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İ.İ.B.F.), siyasal bilgiler fakültesi (S.B.F.), hukuk fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültesi mezunları girmektedir. Ancak bazı kamu kurum ve kuruluşları, sınırlı olmak kaydıyla mühendislik fakültesi, fenedebiyat fakültesi, iletişim fakültesi, ev ekonomisi yüksekokulu, sosyal hizmetler yüksekokulu, diğer yüksek öğrenim kurumlarının sosyoloji, felsefe, psikoloji ve istatistik bölümü mezunları, ziraat fakültesi ve veterinerlik fakül tesi, sağlık idaresi yüksek okulu, tıp fakültesi, eczacılık fakültesi mezunlarını da aramaktadır.
2- Kamu kurum ve kuruluşlarının lisans seviyesinde yer alan (B) Grubu kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar...
* KPSS (B) Grubu kadrolar nelerdir?
KPSS (B) Grubu kadrolar; kadroları 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ekli listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idareleri) bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, İl Özel İdareleri ve belediyeler, İl Özel İdareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, (A) Grubu dışındaki meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevler olarak tanımlanmaktadır. Bunlara bu başvuru için memur, (4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunu) mühendis, mimar, avukat gibi kadroları örnek verebiliriz.
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında lisans düzeyinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında normal, özürlü ve eski hükümlü işçi kadroları na başvuruda bulunmak isteyen adaylar...
4- Merkezi sınav kapsamı dışında yer alan ancak KPSS sonuçlarını kullanan kamu kurum ve kuruluşların lisans düzeyindeki kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar (Adalet Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, TRT gibi...)
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel pozisyonlarına lisans düzeyinde başvuruda bulunmak isteyen adaylar...
6- MEB'de kadrolu ve sözleşmeli öğretmen olarak başvuruda bulunmak isteyen adaylar...
7- KİT'te lisans öğrenim düzeyi aranılan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar...
8- Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru ve sözleşmeli olarak çalışanlardan lisans mezunu olan veya olabileceklerden kurumlararası naklen yer değiştirmek isteyenler ile unvan değişik liği öngören kadrolara atanmak isteyenler...

----------------------------------

Kamuda iş olanakları...

* Adalet Bakanlığı'na 265 mübaşir alınacaktır. Başvuruların 23.5.2005 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
* Bilecik Bozüyük Belediyesi'ne zabıta memuru alınacaktır. Son başvuru tarihi 9.5.2008'dir.
* Adalet Bakanlığı'na bin 475 zabıt katibi alınacaktır. Başvuruların 9.5.2008'e kadar yapılması gerekmektedir.

 

 

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 01.05.2008)

GÜNDEM