BASINDAN YAZILAR
Yıpranma Hakkındaki Değişiklikler Nasıl Uygulanacak? / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

Yıpranma Hakkındaki Değişiklikler Nasıl Uygulanacak? / Ahmet Kıvanç

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),kamuoyunda “yıpranma hakkı” olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) ile ilgili 2018 yılında çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle yapılan değişikliklerin ayrıntılarını genelgeyle düzenledi. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne geçen ve aylıklarını TSK personel kanununa göre almakta olan askeri personel, diğer sağlık çalışanlarından daha avantajlı yıpranacak. “İhtiyat pilotları” ile ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanları ile röntgen teknisyenleri yıpranma hakkından yararlanacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, fiili hizmet süresi zammıyla ilgili değişiklikleri yazdı.

Kanun uyarınca tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) veriliyor. Kapsamdaki kişilere daha erken emekli olma hakkı tanıyan bu düzenleme kamuoyunda “yıpranma hakkı” olarak da adlandırılıyor. Kanun kapsamındaki mesleklerde çalışılan her 360 güne karşılık 60 ila 90 gün ilave ediliyor. Yer altı maden işlerinde bu süre 180 güne çıkıyor. Bu süreler hem prim günlerine ilave ediliyor, hem de emeklilik yaşından düşülüyor.

Geçen yıl çıkartılan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile ceza ve infaz kurumu personeli ile sağlık çalışanlarına FHSZ hakkı tanındı. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),yayımladığı genelge ile kapsama yeni girenlerle ilgili uygulamanın nasıl olacağını düzenlerken, Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilen askeri personelin yıpranma hakkına da açıklık getirdi.

Buna göre, ceza infaz kurumlarında çalışanlara sağlanan yılda 90 günlük FHSZ’den ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunlar ile ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler yararlanacak. Ceza infaz kurumu personelinin FHSZ, 25 Ağustos 2017 tarihinden sonraki çalışmaları için geçerli olacak.

SAĞLIKÇILAR 3 AĞUSTOS 2018’DEN SONRA YIPRANACAK

İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışanlara tanınan FHSZ hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanacak. Çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave edilecek.

FHSZ’den yararlanabilecek sağlık meslek mensupları için 45 başlık altında meslek kodu belirlendi. Ancak, meslek kodu listesinde yer almayan, fakat kanuna göre sağlık mesleği olduğu kabul edilen meslekler için ise Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alındıktan sonra gerekli işlem yapılacak. Örneğin, bir personelini eczane kalfası olarak çalıştırdığını beyan eden eczacı, bu personelin eğitim sertifikası veya kurs bitirme belgesini ekleyerek SGK’ya başvuracak. SGK onaylarsa bu kişinin sigorta bildirimleri “Eczane hizmetleri teknikeri” olarak yatırılacak.

Sağlık meslek mensubu sayılmakla birlikte halen Yükseköğretim Kanunu uyarınca görev yapanlar da insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmaları şartıyla FHSZ’den yararlanabilecekler.

HAKLARINI MAHKEME KARARIYLA ALDILAR

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerinde görev yapan başta ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanları ile röntgen teknisyenleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler için sağlanan, yılda 90 gün yıpranma hakkından yararlanacaklar. Bunlar daha önce kapsam dışında tutuluyorlardı. Fakat Danıştay 11. Dairesi’nin geçen yıl şubat ayında aldığı karar uyarınca, radyasyon güvenliği komitesinin kararı doğrultusunda radyasyon görevlisi sayılan kişiler, yıpranma hakkından yararlanacak. Bu hak, 14 Şubat 2018 tarihinden sonraki çalışmaları için uygulanacak.

ASKERİ SAĞLIK PERSONELİ

Askeri hastanelerde çalışırken Sağlık Bakanlığı’na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilen personelin durumuna da açıklık getirildi. Bu personelden, aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na göre almaya devam edenler, TSK mensuplarında olduğu gibi her 360 güne karşılık 90 gün FHSZ elde edecekler. Aylıklarını 926 sayılı kanun kapsamında almayan personel ise diğer sağlık çalışanları gibi 360 güne karşılık 60 gün FHSZ kazanacak.

(Kaynak: Haber Türk | 28.05.2019)

GÜNDEM