BASINDAN YAZILAR
(2) Yeni Uygulamalar SGK (Genelge 2019/9) Güvenlik Korucuları / Abdülhalim Eke - MuhasebeTR

(2) Yeni Uygulamalar SGK (Genelge 2019/9) Güvenlik Korucuları / Abdülhalim Eke

Korucular ile ilgili düzenleme 5510 sayılı kanuna eklenen 690 sayılı KHK ile yapılmış, KHK’lerin kanuna dönüşme zorunluluğu nedeni ile  7077 sayılı kanuna dönüşmüş ve iş bu kanunun 44.maddesi ile aynen kabul edilmiştir.

Buna göre köy konu gereği korucu olanların 4/1-a yani eski sistemle SSK kapsamında sigortalı oldukları düzenlenmişti.

Bunların emeklilikleri için 15 yıldır sigortalı olmaları ve 55 yaşına erişmeleri emeklilik için yeteli kabul edilmektedir.

2013/11 sayılı genelgeyi değiştiren 2019/9 sayılı genelgede yer alan açıklamalara göre; (2013/11 sayılı genelge 10 ve devamı sayfalar)

Köy Korucuları veya Geçici Köy Korucuları  artık Güvenlik Korucusu olarak anılacaktır.

Kapsamda olan illeri  alfabetik sıralamak gerekirse;

  Bakanlar Kurulu Kararı
  Sayısı Tarihi
Adıyaman 85/9643 08.07.1985
Ağrı 85/9633 28.06.1985
Ardahan 85/9635 30.06.1985
Batman 85/9647 12.07.1985
Bingöl 85/9638 03.07.1985
Bitlis 85/9640 05.07.1985
Diyarbakır 85/9642 07.07.1985
Elazığ 89/14395 21.07.1989
Erzincan 2016/9576 28.11.2016
Erzurum 2016/9577 29.11.2016
Gaziantep 90/630 27.06.1990
Hakkari 85/9648 13.07.1985
Hatay 2016/9578 30.11.2016
Iğdır 85/9636 01.07.1985
Kahramanmaraş 90/458 09.05.1990
Kars 85/9634 29.06.1985
Kilis 90/631 28.06.1990
Malatya 87/11645 01.04.1987
Mardin 85/9644 09.07.1985
Muş 85/9637 02.07.1985
Osmaniye 2016/9579 01.12.2016
Siirt 85/9645 10.07.1985
Şanlıurfa 85/9641 06.07.1985
Şırnak 85/9646 11.07.1985
Tunceli 85/9639 04.07.1985
Van 85/9632 27.06.1985

 

Ancak bu illerin tüm köyleri kapsamda değildir. Hangi köylere korucu olunacağı valiliklerce belirlenmektedir. (2013/11 sayılı genelge sh. 51)

Bir kısım sigortalılıkların sona ermesi; 

Görevde bulunan Güvenlik Korucularının 28.04.2017 tarihinden önce;

1-Ek 5 (tarım ve orman işleri nedeni ile sigorta)

2-Ek 6 (toplu taşım araçlarında  ve turistik işlerde 10 günden az çalışanlar)

3- 2925;

Sigortalılıkları 28.04.2017 tarihi itibari ile sonra erecektir.

 

SİGORTALI SAYILMAYANLAR

29.04.2017 tarihi itibari ile emekli olanlar, 2330 sayılı kanuna göre aylık alanlar dahil olmak üzere sigortalı sayılmayacaktır.

 

GEÇMİŞE DÖNÜK SİGORTA

29.04.2017 tarihi itibari ile görevde bulunanların geçmiş dönemlerde her il için kapsama alınma tarihine kadar  olan sürelerinden sigortalı olmayan sürelerin geçmiş primleri Valilikler tarafından yatırılacaktır.

Primlerin yatırılmasa da,  bildirim yapılması koşulu ile SGK hizmeti kabul edilecektir. İşlemlerde tip formlar kullanılacak ve önce Kaymakamlıklarca hazırlanacak, Valiliklerce onaylanacaktır.

 

ÇAKIŞAN HİZMET SÜRELERİ

4/1-a (SSK) ile 4/1-c (memur-sözleşmeli personel)  sigortaları varsa bu sürelerde güvenlik koruculuğundan hizmet verilmeyecektir.

Diğer sigortalıların (4/1-b ), EK 5, EK 6, 2925, gerek 5510 gerekse 506 isteğe bağlı sigortalı olanların prim ödenmiş süreleri ile halen prim ödenebilir sürelerine hizmet verilmeyecektir. Yapılandırma sürelerine de hizmet verilmeyecektir. (İhya edilebilir sürelerde  ise güvenlik koruculuğu hizmeti verilebileceği açıklanmıştır).

18 YAŞ ALTI SÜRELER

07.11.1990-21.09.1995 arası 18 yaşın altındaki güvenlik koruculuğu süreleri hizmet olarak nazara alınacaktır.

 

ELEŞTİRİ-ÖVGÜ

Düzenlemenin güvencesi asgari kazançlar üzerinden aylık sağladığından, güvenlik korucularının gerek SSK lı, gerek memur ve gerekse kendi primi ödedikleri dönemde ödedikleri hizmetler ile aynı dönemde güvenlik koruculuğundan gelecek kazançları 4/1-a kapsamında birleştirilebilirdi. Yahut o kapsamda yapılan ödemelerin sigortalı payları tercihlerine bağlı olarak iade edilebilirdi. Hiç prim yatırmamış kişiler ile primini kendisi yatıran kişiler arasında eşitsizlik herhangi bir yöntem ile giderilebilirdi.

Görevde olma koşulu en ağır sınırlama olmuştur. 28.04.2017 tarihinde ve öncesinde bu hakkın tanınmamış olması bir eksikliktir. Zira daha önce koruculuktan ayrılan, (atılma, suç işleme halleri hariç) ancak eski kapsamda yeterli hizmet süreleri olmayan kişilere bu hak tanınabilirdi.

15 yıl hizmet ve 55 yaşın yaşlılık aylığı için  yeterli kabul edildiği bu düzenleme, sistematik olarak 5510 sayılı yasada gelen haklardan, kademeli yaş uygulamasından daha ileri, övülmeye layıktır. Bu düzenleme korucuların terör eyleminde zarara uğrama dışında emekli olamama yolunu kaldırmıştır. Sosyal Güvenliği yaygınlaştırmıştır.

Ancak güvenlik korucularından bu haklardan hiç yararlanamayanların arzu ederlerse hizmet borçlanması yolunu açmak anlamlı olacaktır.

(Kaynak: Ali Tezel | 20.05.2019)

GÜNDEM