BASINDAN YAZILAR
İşe İade-Belediyeler (2) (Yargıtay Kararları) / Abdülhalim Eke - MuhasebeTR

İşe İade-Belediyeler (2) (Yargıtay Kararları) / Abdülhalim Eke

Daire Tarih Esas Karar Karar Özeti
9 16.11.2017 2016/29781 2017/18466 Belediyeye alt işvereni şirkette hemşire, belediye-alt işveren arasında muvazaa işe iade
9 15.11.2017 2017/26743 2017/18306 Belediye geri dönüşüm malzemesi toplayan işçinin hurda malzemeleri sattığı iddiası ile çıkarılır. Davacı işçi bildirimsiz, işveren haklı feshi savunmaktadır. Haklı feshe ilişkin ceza dava dosyası beklenip karar verilmeli
9 14.11.2017 2017/371 2017/18151 Belediye atıksu çalışanı, işyerinde daha önce rotasyon uygulanmamış, başka yere görevlendirilip kabul etmeyen işçi eski işine devam eder, işe alınmaz, işverenin eylemli feshi, işveren geçerli fesih nedeni ve bildirimini ispatlayamadı işe iade kararı verildi.
9 09.11.2017 2016/28975 2017/17890 Belediye alt işvereni çalışanı  süre biter, bir gün boş kalır, sonrası  yeni alt işverende belediye çalışması sürer, eski alt işveren ve Belediye işe iadenin sonuçlarından sorumlu olmaz, işe iade ret.
9 08.11.2017 2016/29453 2017/17691 Belediye park bahçeler güvenlik şirketi çalışanı, belediye ihale edebilir,işe geçe gelme nedeni ile fesih ağırdır, uyarma gibi cezalar verilmelidir, Belediye yönünden muvazaa ve sorumluluk olmaz, alt işverene iade edilir,
9 30.10.2017 2017/20902 2017/16870 Belediye alt işveren temizlik çalışanı, işçi azaltma gerekçeli, ihbar önelli fesihte, ihale süresi bitiminde, işin yine aynı alt işveren tarafından yapılması nedeni ile işveren haklı veya geçerli feshi ispatlayamadı
9 23.10.2017 2016/26932 2017/16290 Belediye ulaşım hizmetleri, şoför bir gün önce, kendi aralarında yatışan tartışmadan sonra,  saha görevlisinin ardında hakaret içeren sözler söylemiştir, işe iade ret.
9 23.10.2017 2017/8393 2017/16300 Belediye şoförü, bildirimsiz ve haksız fesih, işveren geçerli feshi ispatlayamadı işe iade
9 11.10.2017 2016/23688 2017/15508 Bakanlık ve Belediye arasındaki protokol uyarınca, kazı işini alt işveren adi ortaklık işinde çalışan arkeoloğun işvereni adi ortaklıktır. İş bitimi nedeni geçerli neden kabul  edilmemiştir.İşe iade kabul.
9 04.10.2018 2017/23905 2017/14916 Belediye çok katlı otoparkı işleten şirkete ortaktır. Şirket çalışanının işe iade davasında bu şirkette çalışan toplam sayısı işe iade için aranan 30 sayısını geçmemektedir. Belediyenin şirkete ortak olması onu işveren yapmaz.

(Kaynak: Ali Tezel | 06.05.2019)

GÜNDEM