BASINDAN YAZILAR
Gebelerin Çalışma Koşulları / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

Gebelerin Çalışma Koşulları / Şenay Koçyiğit Özdoğan

Geçen hafta hamile olduğumu öğrendim. Bir ofiste çalışıyorum. Günde en fazla kaç saat çalışabilirim?

Hamile kadınlar 7 buçuk saatten fazla çalışma yapamaz. Bu süre; gebeler gebeliklerini öğrendikleri andan itibaren geçerlidir. Aynı zamanda gebe kadınlar gebeliklerini raporladıktan doğuma kadar geçen sürede gece çalıştırmaya zorlanamazlar. Gebe çalışanlara periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir. Gebe veya emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, ilgili çalışanın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirir. Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır. Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

(Kaynak: Aydınlık | 29.04.2019)

GÜNDEM