BASINDAN YAZILAR
Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına Da Malulen Erken Emeklilik / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına Da Malulen Erken Emeklilik / İsa Karakaş

SGK emeklilik sistemine bakıldığında birçok emeklilik çeşidi arasında yaşa takılmadan, yaş şartı olmadan en az primle erken emeklilik, “malulen emeklilik” olarak öne çıkmaktadır. Keza normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalılık şartları varken malulen emeklilikte bu şartlar son derece daha basit ve azdır. Hatta yaş şartı bile yoktur.

Bu avantajlardan yararlanmak isteyen değişik kulak, burun ya da boğaz hastalıkları olan okurlarımız bu hastalıklarından dolayı malulen emeklilik başvurusu haklarının bulunup bulunmadığını sormaktadır.

Kulak, burun veya boğaz hastalıklarından dolayı mesleğini artık icra edemeyen, çalışamayan okuyucularımıza hemen müjdeyi verelim. Belirtilen hastalıklar nedeniyle de malulen erken emeklilik mümkün bulunmaktadır.

Siz değerli okuyucularımızdan gelen çok sayıda sorulardan hareketle maluliyete esas hastalıklar listesinde yer alan kulak, burun veya boğaz hastalıkları bulunup da malulen emekli olmak isteyenlere yol haritası mahiyetinde bu yazımız kaleme alınmıştır...

 

En belirleyici faktör “Rapor” 

 

Malulen emeklilik için SSK’lı ve Bağ-Kur’luların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmaları temel şarttır.

Emekli Sandığına (4/c) tabi kamu görevlilerinin ise çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olması lazımdır.  Ancak bu şart olsa bile sigortalıların ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce çalışma gücünün %60'ını hastalık veya özürleri sebebiyle kaybetmiş iseler malullük aylığından yararlanamazlar.

Malulen emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Fakat 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmamaktadır. 1800 gün malullük sigortası primi bildirilmiş olması yeterli bulunmaktadır.

 

Malulen emekli olunabilen kulak burun boğaz hastalıkları

 

Belirtmiş olduğumuz şartların varlığı hâlinde maluliyete esas hastalıklar listesinde yer alan kulak, burun veya boğaz hastalıkları nedeniyle malulen emeklilik müracaatında bulunmak da mümkündür.

Aşağıda saydığımız kulak, burun veya boğaz hastalıklarından birinin ya da birkaçının bulunması durumunda da başvuruda bulunulabilecektir.

Komplikasyonlu sağırlık; Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte olan, ameliyat ve işitme cihazlarıyla düzeltilemeyen kalıcı iki taraflı çok ileri düzeyde işitme kaybı.

Dil hastalıkları; Etiyolojisine bakılmaksızın dilin en az 2/3 ünün alınması, 

Larenks; Etiyolojisine bakılmaksızın sürekli kanül kullanmayı gerektiren total ya da kısmi larenks yokluğu,

Ses organları rahatsızlıkları; Düzeltilemeyen ağır dispne ve afoni ile birlikte olan iki taraflı hastalık, travma ve tümörleri.

Yukarıda yer verilen hastalıklarından birine veya birkaçına yakalanmış olup çalışamayacak durumda bulunan ve 10 yıllık sigortalılık süresi ile toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olan hastalar, bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulunabilirler.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların malul oldukları iddiası ile SGK’ya müracaatları üzerine, sosyal sigortalar yönünden istenilen şartlara haiz olanlar; İkamet ettikleri illerde bulunan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Üniversitesi Hastanelerinden herhangi birine, bunların hiçbirinin bulunmaması hâlinde il merkezlerinde bulunan sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerine sevk edilmektedir.

Ancak belgelenmek kaydıyla sigortalıların hastalıklarından dolayı takip ve tedavilerinin yapıldıkları yerler Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi Hastanelerinden biri ise öncelikle bu hastanelere sevki yapılmaktadır.

             ***

“İyi olduğun için herkesin sana adil davranacağını beklemek; vejetaryen olduğun için, boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer.”  NİETZSCHE

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 15.04.2019)

GÜNDEM