BASINDAN YAZILAR
Genç Muhtar Adaylarını İleride Düşük Emekli Aylığı Bekler / Vedat İlki - MuhasebeTR

Genç Muhtar Adaylarını İleride Düşük Emekli Aylığı Bekler / Vedat İlki

5 yıllık muhtar seçimleri yapıldı.

İlk defa Sosyal Güvenlik Şemsiyesi altına Ekim 2008 sonrası giren,4/b statüsünden muhtar olanlar ödedikleri primleri düşük oranlarda belirlenmişse ileride alacakları emekli aylıkları da düşük olacaktır.

Mahalle muhtarları/Köy muhtarları için 1/02/2018tarihinde önce primleri kendileri   ödüyorlardı.

Bazı mahalle /köy muhtarlarının primlerini ödemedikleri gibi silinmek suretiyle dondurulduğu kayıtlarda mevcuttur.

1/02/2018 tarihinde yapılan yasal değişiklikle birlikte muhtar 4/b primleri devlet tarafından ödenme kararı alınmıştır.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

Birinci fıkra kapsamında bulunanların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri, il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.

Böylece 01/02/2018 tarihinden emekli aylıklarına esas SPEK taban aylıktan ödenmesi halinde ileride emekli aylıklarının düşük olmasına neden olacaktır.

Kamu görevlisi olmalarına rağmen ileride rahat edecek bir emekli aylığı olmayacaktır.

Şayet 4/a statüsünde çalışmaları halinde en az 3 Asgari ücret ve üzerinde(SPEK) SGK kazanç beyan edilmesi halinde olumlu bir emekli aylığı olacaktır.

Burada yasal düzenlemede 1.fıkra a ve c çalışması yoksa denildiği için ,4/b prim ödenir varsa ödenmeyecektir.

5510/53’üncü maddesiyle 4/a çalışması olması halinde kamu görevlisi olan muhtarların il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna primleri ödenmeyeceği için ortaya sıkıntı çıkabilir.

İŞ KAZASINA UĞRAYAN MUHTAR 4/A STATÜSÜ VARSA ÖDENEK ÇIKAR MI?

Özellikle muhtarların işyerinde uğrayacağı İş Kazaları halinde 4/b sürekli yada geçici iş göremezlik hali çıkmayabilir.

Bunun içinde MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI‘nın Madde 4 ek cümle eklenmelidir.5510/53’üncü maddesine göre 4/a  çalışması olması halinde 4/b prim ödenmesi devam edebilir şeklinde,olmaması halinde ileride sürekli yada geçici iş göremezlik olmasında SGK tarafından Muhtarlara ödeme çıkmayacaktır.

(Kaynak: Alitezel | 04.04.2019)

GÜNDEM