BASINDAN YAZILAR
Cenaze Ödeneği 2019 Yılında Ne Kadar ve Kimlere Ödenir? / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Cenaze Ödeneği 2019 Yılında Ne Kadar ve Kimlere Ödenir? / Mustafa İşcan

Değerli okurlarımız, bugün sizlere çok bilinmeyen bir haktan bahsetmek istiyorum. Genellikle ölüm aylığı müracaatında vatandaşlarımızın bu hakkı bilmediğinden dolayı bu haktan mahrum kalmaktadır. Dul, yetim maaşı müracaatı yaparken cenaze yardımına müracaat etmeyi unutup, ancak daha sonra hatırlatmalar üzerine bu haktan bir kısmı faydalanmaktadır.

Cenaze ödeneği, kurum yönetim kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır. Bu ödenek memurlarda farklı uygulanmakta olup işçi ve esnaf vefat ettiğinde 2019 yılında 716 TL ödenen, memurun ölümünde ise en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı 2.481,34 liradır. Eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet memuru aylığının 1 katı 1.240.67 lira verilir. Emekli sandığı mensupları için geçerlidir. Tuhaf ama gerçek kanunlarımız böyle. Daha da ilginç olanı ise işçi ve esnafın eş ve çocukları vefat ettiğinde herhangi bir yardım ödeneği verilmezken, yukarıda da belirttiğim gibi memurların eş ve çocuklarından biri vefat ettiğinde kurumu işçi ve esnafın aldığı paranın nerdeyse 2 katı cenaze yardımı alıyor.

Cenaze ödeneği 5510 sayılı SS ve GSSK 37. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında cenaze ödeneği düzenlenmiştir. Bu maddeleri incelersek;

“İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI SONUCU VEYA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ, MALÛLLÜK, VAZİFE MALÛLLÜĞÜ VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN VEYA KENDİSİ İÇİN EN AZ 360 GÜN MALÛLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI PRİMİ BİLDİRİLMİŞ OLUP DA ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE KURUM YÖNETİM KURULUNCA BELİRLENİP BAKAN TARAFINDAN ONAYLANAN TARİFE ÜZERİNDEN CENAZE ÖDENEĞİ ÖDENİR. CENAZE ÖDENEĞİ, SIRASIYLA SİGORTALININ EŞİNE, YOKSA ÇOCUKLARINA, O DA YOKSA ANA BABASINA, O DA YOKSA KARDEŞLERİNE VERİLİR.

CENAZE ÖDENEĞİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRADA SAYILANLARA ÖDENEMEMESİ VE SİGORTALININ CENAZESİNİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN KALDIRILMASI DURUMUNDA, ÜÇÜNCÜ FIKRADA BELİRTİLEN TUTARI GEÇMEMEK ÜZERE BELGELERE DAYANAN MASRAFLAR, MASRAFI YAPAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE ÖDENİR.(5510/37. MD 3.ÜNCÜ VE 4.ÜNCÜ FIKRASI)

CENAZE (ÖLÜM) ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla;

1- Eşine,

2- Eşi yoksa çocuklarına,

3- Eş ve çocuğu yoksa ana veya babasına,

4- Eş, çocuk, ana ya da baba yok ise kardeşlerine verilecektir.

Cenazeyi yukarıda saydığımız kişilerden kimse sahiplenmemiş ya da kimsesi yok ise, cenazenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, cenaze ödeneği tutarını geçmemek üzere belgelere dayanan tutar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenecektir.

CENAZE ÖDENEĞİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,

2- Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken,

3- Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine verilecektir.

TARIM İŞÇİSİNE CENAZE ÖDENEĞİ

2925 sayılı Kanun gereğince;

Cenaze masrafı karşılığı yalnızca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halinde ödenecektir.

Cenaze ödeneğinde 5 yıl zamanaşımı vardır süreyi geçirmeden ilçe sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmelidir.

YILLAR İTİBARİYLE CENAZE ÖDENEĞİ TUTARLARI TABLOSU

2019 yılı için  716,00 TL

2018 yılı için  595,00 TL

2017 yılı için  531,00 TL

2016 yılı için  489,00 TL

2015 yılı için  449,00 TL

(Milli Gazete | 30.03.2019)

GÜNDEM